Skip to main content
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. oktober


Dette er blant sakene i denne ukens Stort og smått.

Anbud365, 21.10.22
Anskaffelsespodden episode 24: Håndtering av vesentlige avvik

Anskaffelsespodden episode 24: Håndtering av vesentlige avvik


Kan man nå trygt forhandle bort vesentlige avvik? Særlig siden Nordecon-dommen fra EU-domstolen i 2013 har dette vært et uavklart spørsmål. To nye avgjørelser fra KOFA og lagmannsretten tilsier at spørsmålet kanskje ikke må vurderes så strengt som EU-domstolen og departementet har lagt opp til. 

Anbud365, 20.10.22
Fra forskningen: – Konkurranseprinsippet er dødt

Fra forskningen: – Konkurranseprinsippet er dødt


– Selv om det etter min oppfatning ikke er noe generelt konkurranseprinsipp i EU-retten eller norsk anskaffelsesrett, vil ofte resultatet bli det samme ved å anvende likebehandlingsprinsippet, skriver Trygve Harlem Losnedahl, doktorgradsstipendiat, Senter for europarett, UiO.

Anbud365, 20.10.22
Norsk åpenhetspraksis ved anskaffelses-klager i søkelyset til ESA – og hva med Kofa?

Norsk åpenhetspraksis ved anskaffelses-klager i søkelyset til ESA – og hva med Kofa?


Mulighetene for en korrekt håndtering av åpenhet ved behandling av anskaffelses-klager i norske domstolene er kommet i søkelyset til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Anbud365, 19.10.22
Storebrand klager til ESA

Storebrand klager til ESA


Storebrand har bedt EFTAs overvåkningsorgan ESA om å klargjøre at det er anbudsplikt ved anskaffelse av tjenestepensjon i kommuner og statlige helseforetak.

Storebrand, 17.10.22
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. oktober


  • Sykepleier-anbud stilte ikke språkkrav.
  • Minstelønnsdirektivet skal sikre leverandør-forpliktelser.
  • Programmet for Anskaffelseskonferansen 22. november er nå klart.

Dette er blant sakene i denne ukens Stort og smått.

Anbud365, 14.10.22
22. november: Anskaffelseskonferansen 2022

22. november: Anskaffelseskonferansen 2022


Regjeringen vil ha Norgesmodellen med nasjonale seriøsitetskrav, men hva sier erfaringene med denne modellen så langt? Klarer Norgesmodellen å rydde unna kriminaliteten?

DFØ, 14.10.22
Lønns- og arbeidsvilkår i konkurranser: Forsvarsbygg ser på å vekte andelen heltidsansatte tyngre

Lønns- og arbeidsvilkår i konkurranser: Forsvarsbygg ser på å vekte andelen heltidsansatte tyngre


Det stilles minimumskrav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser, men prisen veier fortsatt tyngst hos de fleste.

FriFagbevegelse, 07.10.22
Anskaffelsespodden episode 23: Ulovlig anbudssamarbeid

Anskaffelsespodden episode 23: Ulovlig anbudssamarbeid


Ved ulovlig anbudssamarbeid er formålet å sette til side normale konkurransemekanismer, og på forhånd bestemme hvem som skal vinne kontrakten og til hvilken pris. Dette er tema for episode 23 av Anskaffelsespodden, der Nina Sørensen i Simonsen Vogt Wiig har med seg Marion Stamnes fra Konkurransetilsynet.

Anbud365, 06.10.22
Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet 2023

Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet 2023


Anskaffelsene skal bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Dette fremgår av Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) del av statsbudsjett-forslaget for 2023.

Anbud365, 06.10.22
Dette har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet

Dette har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet


– Arbeiderpartiet har styrt arbeidsdepartementet i ett år. Vi gjør opp et foreløpig regnskap på hvordan de har levert på de høye ambisjonene i Hurdalsplattformen, skriver Hans Andreas Starheim.

Altinget, 04.10.22

Debatt: – Stjørdal gir opp kampen mot et useriøst arbeidsliv


– Uten forklaring stemte det borgerlige flertallet mot Arbeiderpartiets forslag om å stille krav til et seriøst arbeidsliv og ivaretakelsen av klima og miljø når kommunen kjøper inn tjenester, skriver Jan Inge Kaspersen, gruppeleder for Stjørdal Ap.

Bladet.no, 03.10.22