Skip to main content
10. november kl. 12: Direktesending fra overrekkelse av forslag til nye anskaffelsesregler

I morgen legges forslag til nye anskaffelsesregler på bordet


Fredag 10. november mottar næringsminister Jan Christian Vestre første utredning (NOU) fra utvalget for offentlege anskaffelser. Der kan forventningene fra Anskaffelseslovutvalget ledet av professor Halvard Haukeland Fredriksen knyttes til: Klima og miljø, forenkling og Norgesmodellen.

Brüssel-møte om anbud i renholdsbransjen

Brüssel-møte om anbud i renholdsbransjen


Offentlige anbud var et av temaene da Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel var i Brüssel og snakket om renholdsbransjen, invitert av EU-kommisjonen.

Snart leverer Anskaffelsesutvalget

Snart leverer Anskaffelsesutvalget


Etter hva Anbud365 erfarer kommer Anskaffelsesutvalget med sin første leveranse 10. november. Utvalget som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitet i Bergen, skal i denne omgang levere på bl.a. ny regelstruktur, forenkling av innholdet i regelverket og en gjennomgang av reglene for ulike samfunnshensyn.

Kommentar:  – Fortsatt en kommunal anskaffelses-baktropp

Les hele anbud354-kommentaren: – Fortsatt en kommunal anskaffelses-baktropp


– Da EØS-reglene for anskaffelser kom, var innkjøp noe som noen i kommunen holdt på med. Toppledelsen så ikke disse ved sitt bord. En stor kommune fikk først vedtatte innkjøpsrutiner i fjor. Er det mulig? Joda, det fremgår av en revisjonsrapport, skriver Lennart Hovland.

Tre konferanser om offentlige anskaffelser i oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 20. oktober


Anskaffelsesverdenen byr på en rik, men konsentrert konferansehøst. To holdes i Oslo og en i Bergen. Nå er det kun noen dager til den korte, men intensive høstkonferanse-sesongen for anskaffelses-engasjerte er i gang. 

Halvparten av svenske småforetak syns det er blitt mer komplisert å delta i offentlige anbud

50% av svenske SMB-ere: Det er blitt mer komplisert å delta i offentlige anbud


Nær 50 % av svenske småforetakene (SMB) synes det er blitt mer komplisert å delta i offentlige anbudskonkurranser i løpet av de siste årene. Likevel øker andelen SMB-ere som er med.

Anskaffelsespodden episode 43: Klagebehandling for KOFA

Anskaffelsespodden episode 43: Klagebehandling for KOFA


Alle som jobber med offentlige anskaffelser, må fra tid til annen forholde seg til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). I nyeste episode av Anskaffelsespodden er det nettopp KOFA som er temaet.

Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet for 2024

Skjerpede miljøkrav, forenkling og kamp mot useriøse – varsler massiv innsats i 2024


Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) budsjettforslag for neste år viser at anskaffelsesområdet i 2024 preges av skjerpede miljøkrav, enklere regler og Norgesmodell mot useriøse aktører på dette markedet.

Artikkel om offentlige anskaffelser: – Vi som elsker kontrakter

Les hele artikkelen: Vi som elsker kontrakter


– EØS-reglene om anskaffelsesprosesser stanser før kontraktsvalg. Det vil si at reglene ikke omfatter valg av kontrakt. Mitt råd til oppdragsgivere er å forsøke å lage en kontrakt som ivaretar egne behov. Men samtidig er såpass balansert at leverandøren ikke trenger å ta forbehold, skriver Harald Alfsen, Stiegler Advokatfirma.

Bekymret for økt korrupsjon – advarer mot å begrense innsyn i anskaffelser

Bekymret for økt korrupsjon – advarer mot å begrense innsyn i anskaffelser


Begrensning av innsyn svekker tilliten til det offentlige, vanskeliggjør avdekking av korrupsjon og økt fare for misbruk av midler, mener Kari Hanzek og Ranveig Edsberg Marisei, i Ework Group Norway.

Offentlige anskaffelser: – Enda bedre begrunnelser kan begrense strøm av innsynsbegjæringer

Anbud365-kommentatorene (II): Enda bedre begrunnelser kan begrense strøm av innsynsbegjæringer


– En god begrunnelse forklarer konkurransens utfall for de som er berørt, og setter leverandørene i stand til, på objektivt grunnlag, å vurdere om konkurransen har foregått i samsvar med anskaffelsesreglene, slik at eventuelle feil kan følges opp overfor oppdragsgiver, sier Wenche Sædal, partner, og advokat Anita Stangeland Holen i Advokatfirmaet Thommessen.