Skip to main content
Regjeringens forslag til Norgesmodell ble vedtatt i Stortinget 9. juni

Næringskomiteen på Stortinget behandlet 1. juni regjeringens forslag om å utvide loven om offentlige anskaffelser, så departementet, gjennom forskrift, kan innføre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Komiteens innstilling ble vedtatt i Stortinget 9. juni, to dager etter Fafo Østforums seminar «Hva er riktig medisin mot useriøsitet?»

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. juni

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. juni


13% av bedrifter i en undersøkelse peker på innkjøp i kampen mot sosial dumping som viktig politisk sak. Det er en av sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anskaffelsespoddens episode 40 – sommerspesial

Anskaffelsespoddens episode 40 – sommerspesial


I denne episoden er det blant annet en oppdatering på Høyesteretts sak Perpetuum Miljø mot Fauske og Sørfold kommuner, og en kort gjennomgang av forslag til endringer i anskaffelsesloven knyttet til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. juni: Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Seminarnettside med opptak fra sendingen, seminarprogram og innlederpresentasjon (pdf)


På dette Fafo Østforum seminaret spurte vi hva en Norgesmodell kan bidra til i arbeidet med å sikre seriøse arbeidsforhold. Og vi så nærmere hva slags utfordringer kontrolletatene står overfor.

Kommisjon ber om at beredskap må vektes høyere i det offentliges anskaffelser

Kommisjon ber om at beredskap må vektes høyere i det offentliges anskaffelser


Beredskap og varighet på kontrakter som del av beredskap, må vektes høyere i offentlige anskaffelser på alle nivåer og i alle sektorer. Det anbefaler Totalberedskapskommisjonen i sin rapport.

Innlegg: – Hva er offentlige anskaffelser?

Hva er offentlige anskaffelser?


– Til tross for at offentlige anskaffelser er betydelig mer enn lover og forskrifter har hverken oppdragsgivere eller innkjøpere maktet å tydeliggjøre de grunnleggende forutsetningene for å lykkes med det gode innkjøp, skriver Jacob M Landsvik, spesialrådgiver i Ressurser på avveie AS.

Offentlige anskaffelser og a-krimsentrene på agendaen før Stortinget tar ferie

Dette blir de viktigste sakene før Stortinget tar ferie


Norgesmodellen og styrking av a-krimsentrene er blant sakene som skal behandles før Stortinget tar sommerferie 16. juni.

Kronikk: – Endelig et verktøy mot kriminalitet i arbeidslivet

Les hele kronikken: – Endelig et verktøy mot kriminalitet i arbeidslivet


– Rødt i Drammen har i mange år arbeidet for at Drammen kommune skal innføre krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen. Nå ser det ut til at vi skal få dette til, og vi er fornøyd med at det ser ut til å være et bredt flertall bak en ny drammensmodell mot a-krim, skriver Rødt-politiker Jørgen Harboe Wilhelmsen.

– Høy arbeidsinnvandring til Norge etter 2004 har ført til økende lavlønnskonkurranse

– Lave lønninger, og særlig vedvarende lavlønn, kan være en bekymring for mange, men også en bekymring for samfunnet, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Person (Ap) på dagens lansering av Fafo-rapporten Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen?

Oslo kommune stiller enda strengere krav i Oslomodellen

Oslo kommune stiller enda strengere krav i Oslomodellen – dette er endringene


Kommunen har siden 2017 benyttet Oslomodellen i sine kontrakter innen bygg og anlegg, renhold og utsatte tjenesteområder, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Fra 1. september 2023 trer en ny Oslomodell i kraft. Der skjerpes kravene.

BNL ser frem til videreutvikling av Oslomodellen, men frykter mer byråkrati og risiko enn nødvendig

BNL ser frem til videreutvikling av Oslomodellen, men frykter mer byråkrati og risiko enn nødvendig


Onsdag 10. mai lanseres ny versjon av «Oslomodellen», som skal videreføre arbeidet med å kutte utslipp, øke andelen faglærte og hindre useriøse aktører i offentlige anbud.

– Gode seriøsitetsmodeller er viktige for BNL. Men det må også være enkelt å være seriøs, og kommunen må aktivt lytte til partene i arbeidslivet for å oppnå et optimalt resultat, sier Kjetil Tvedt i BNL.

Foreslår å skjerpe kravene i Oslomodellen

Knallharde Oslo-krav i kampen mot useriøse blir enda tøffere


Oslo innfører nå en serie tiltak for å skjerpe kampen arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og utnyttelse av sårbare arbeidere i sine anskaffelser. Det fremgår av en sak som byrådet i kommunen har til behandling i disse dager.