– Behov for mer og bedre veiledning om kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser

Fra vakker teori til nødvendig praksis


Regjeringen vil ha på plass hjelp til kontraktsoppfølging samtidig med at de nye kravene til miljø trer i kraft. Også til bruk når det gjelder oppfølging av Norgesmodell-kravene.

Nå får britene sitt eget anskaffelsesregelverk

Kraftfull SMB-satsing i nye britiske, «EU-frie» anskaffelsesregler


Endringene som britene nå gjør, av de kompliserte EU-reglene og -reguleringene for offentlige anskaffelser, sikrer at mindre leverandører blir bedre i stand til å bringe «drive», oppfinnsomhet og innovasjon til myndighetene. Det sier Jeremy Quin, minister for Cabinet Office i den britiske regjeringen.

Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet


Regjeringen ber Arbeidstilsynet være mer synlige, føre mer tilsyn, i større grad benytte overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.

 Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskning

Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskning


Viktig og spennende forskning ble presentert da Anskaffelsesakademiet nylig gjennomførte sin åttende F&U-dag. Statlige og kommunale organisasjoner kjøper inn varer og tjenester for mer enn 650 milliarder i året, og deltakelse på Anskaffelsesakademiets F&U-dag er en kilde til påfyll av kompetanse og forståelse.

Regjeringen har startet arbeidet med å revidere anskaffelsesregelverket

Skjerper miljøkrav og kamp mot useriøse, stenger ikke døren for tilsynsordning


– I første omgang har vi gitt et offentlig lovutvalg i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket. Håndheving av regelverket er ikke en del av utvalgets mandat, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. januar

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. januar


Jernbanedirektoratet må rapportere om lønns- og arbeidsvilkår på tross av at de ble «frikjent» av Riksrevisjonen. Forsvarssektoren skal få felles anskaffelsesstrategi og i Sverige er det etablert innkjøpsutdannelse på akademisk nivå. Dette er blant sakene i årets første Stort og smått om offentlige anskaffelser.

Offentlig kjøp av helse-vikartjenester for 2,4 mrd i 2021, opp 37% fra 2020

Offentlig kjøp av helse-vikartjenester for 2,4 mrd i 2021, opp 37% fra 2020


Pandemien førte til en økning i vikartjenestebruk utover det vanlige og vaksinering er den største utgiften. Likevel er det sannsynlig at vi hadde sett en vesentlig økning i 2021, selv uten en pandemi, heter det i en rapport fra Norsk Sykepleierforbund.

Anbud365, 19.12.22
Helseministeren fikk sitt eget kritiske spørsmål om innleid arbeidskraft i helsesektoren

Helseministeren fikk sitt eget kritiske spørsmål om innleid arbeidskraft i helsesektoren


I 2017 stilte opposisjonspolitiker Ingvild Kjerkol (Ap) et kritisk spørsmål til daværende helseminister Bent Høie (H) om bemanningssituasjonen i helsesektoren. Denne uka måtte Kjerkol selv besvare spørsmålet, som nå ble stilt av stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen Marian Hussein (SV).

Fagbladet, 09.12.22
Utanlandske selskap har teke over all bygginga av store kraftlinjer

Utanlandske selskap har teke over all bygginga av store kraftlinjer


Dei siste 20 åra er alle norske høgspentlinjer i sentralnettet bygd av utanlandske selskap. Totalt er det kontraktar til fleire milliardar kroner.
 
– Å bruke billige utanlandske aktørar vil sannsynlegvis koste meir enn det smaker i framtida, seier næringspolitisk rådgivar i Energi Noreg, Jørgen Thaule.

NRK Vestland, 07.12.22
Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe

Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe


Tidligere i år publiserte Riksrevisjonen en rapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. I rapporten kom det fram at de fleste statlige virksomheter ikke sjekker lønns- og arbeidsvilkårene hos ansatte til leverandørene de kjøper tjenester av. 

FriFagbevegelse, 06.12.22
8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser

8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser


Formålet med FoU-dagen er å vise frem hva akademia gjør innenfor forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser. FoU-dagen er i regi av Anskaffelsesakademiet med NTNU som årets arrangør.

Anbud365, 02.12.22
Offentlige helsetjenester og private bemanningsbyråer: Vikarbyrå ville tilby konkurrentens leder vikarjobb som sykepleier

Offentlige helsetjenester og private bemanningsbyråer: Vikarbyrå ville tilby konkurrentens leder vikarjobb som sykepleier


Det er hard konkurranse om helsepersonell. Flere private vikarbyråer med offentlig rammeavtale sier at konkurrenter bruker tvilsomme metoder. Ingen innrømmer at de selv driver aktiv rekruttering mot offentlig ansatt helsepersonell. Men mange har hørt om noen som gjør det.

Fagbladet, 01.12.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie