Skip to main content
Regjeringen vil skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag

Regjeringen vil skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag


Norge trenger flere fagarbeidere, men hvert år er det rundt 6000 søkere som ikke får læreplass. Nå foreslår regjeringen å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Målet er flere læreplasser og fagutdannede.

– Endringene er et viktig steg i regjeringens arbeid med å utvikle en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Anskaffelsespodden episode 41: Nytt om anbudssamarbeid

Anskaffelsespodden episode 41: Nytt om anbudssamarbeid


Høstens første episode av Anskaffelsespodden tar for seg nye retningslinjer fra EU-kommisjonen om anbudssamarbeid som kom i juni. Partner Espen Bakken og senioradvokat Olav E. Haukeli – begge Simonsen Vogt Wiig – gjennomgår i denne episoden rettstilstanden og hva de nye retningslinjene sier.

Offentlige anskaffelser: – Innsynsretten på bordet igjen

Offentlige anskaffelser: – Innsynsretten på bordet igjen


– Innsynsretten er løftet opp på bordet igjen. Denne gangen hos Anskaffelsesutvalget. Og frontene er de samme som før: Leverandørene avviser alt som smaker av innskrenking av denne retten, mens offentlige oppdragsgivere ser ikke bort fra at grep kan gjøres uten at intensjonen med innsynsretten taper, skriver Lennart Hovland i en Anbud365-kommentar.

Innspill til Anskaffelsesutvalget

Les om utvalgets mandat, medlemmer og referansegruppe


Anskaffelsesutvalget skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Første delleveranse fra utvalget skal legges frem 4. november 2023, andre delleveranse 4. mai 2024. Utvalget ønsker innspill. Nedenfor er nyhetssaker om noen av de innkomne innspillene.

Tre anskaffelseskonferanser i oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. august


Anskaffelsesverdenen byr på en rik, men konsentrert konferansehøst. To holdes i Oslo og en i Bergen.

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

Lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Hvordan hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Nye verktøy i kampen mot a-krim. Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? Hvordan rekruttere internasjonal høykompetent arbeidskraft til Norge? Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Kommunenes arbeid med offentlige anskaffelser.

Ovennevnte står på programmet under Arendalsuka. nedenfor er mer informasjon og lenker til program. Tips oss gjerne dersom du vet om flere Østforum-relevante arrangementer.

Purring: Haster med etablering av ekspertenhet for offentlige anskaffelser

Purring: Haster med etablering av ekspertenhet for offentlige anskaffelser


Norsk Industri og NITO har sendt brev til næringminister Jan Christian Vestre der de purrer på etablering av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser: – Det bør ikke være aktuelt å ta betalt for innsyn

Les hele innlegget: Det bør ikke være aktuelt å ta betalt for innsyn


– En regel om gebyr for innsyn i offentlige dokumenter gjøre det unødvendig vanskelig for leverandører å håndheve sine rettigheter etter anskaffelsesregelverket og det vil være et hinder for nytenking og innovasjon på et område som har behov for revisjon, skriver Oscar Røseth Lindbäck og Johanne Førde, fra advokatfirmaet Schjødt.

Nye medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Nye medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser


Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) får fem nye medlemmer. Utnevnelsen gjelder for fireårsperioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig oppsummerer månedlig dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten. I denne spalten omtales blant annet endringene i anskaffelsesloven. Lovsaken ble andregangsbehandlet og vedtatt i Stortinget 12. juni.

Artikkel: – Offentlige oppdragsgivere bør merke seg nye retningslinjer om prosjektsamarbeid

Les hele artikkelen: Offentlige oppdragsgivere bør merke seg nye retningslinjer om prosjektsamarbeid


– Med nye retningslinjer fra EU-kommisjonen innføres det en betydelig mer pragmatisk tilnærming til prosjektsamarbeid enn det som har vært tilfelle i Norge. Dette vil gjøre det lettere for norske entreprenører og tilbydere å inngi tilbud på store kontrakter, skriver Torgeir Overøye, advokat, Deloitte Advokatfirma AS.

Norgesmodellen i Stortinget: Innkjøpere har et særlig ansvar

Norgesmodellen i Stortinget: Innkjøpere har et særlig ansvar


Nå kan næringsminister Jan Christian Vestre sette i gang å lage de forskrifter og regler ellers som han mener trengs for å gjøre Norgesmodellen til et vellykket verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Han har nettopp fått grønt lys fra Stortinget.