Skip to main content

Fafo-rapport: Det gode liv til sjøs

Fafo-rapport: Det gode liv til sjøs

Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt

Fafo-rapport 2014:19

Publikasjonsår: 2014Relaterte nyheter