Skip to main content
 

Debatt: – Norsk lønn i norsk kyst og sokkel sikrer beredskapen

26. juni 2024

– Cruiseselskap som velger å styre unna Norge i protest mot et ryddig arbeidsliv, har vi ikke bruk for, skriver Kurt Inge Angell, leder i Norsk Sjømannsforbund og Sissel Skoghaug, 1. nestleder i L.

Utdrag fra innlegget:

LO har lenge påpekt viktigheten av å sikre arbeidstakere bosatt i Norge rett til å søke og arbeide på norske skip i våre farvann. For å oppnå dette, må lønns- og arbeidsbetingelser være slik at man kan bo og leve godt i Norge.

Dessverre har det vært en økende trend der norske skip registreres i utlandet. Dette skyldes hovedsakelig et ønske om å redusere kostnader gjennom lavere lønninger og svekkede arbeidsvilkår.

Denne praksisen har satt norske rederier og sjøfolk under press.

I en krisesituasjon er nasjonal beredskap avgjørende. For å opprettholde et robust og pålitelig beredskapssystem, må vi sikre at vi har kompetente, motiverte og godt betalte norske sjøfolk. I en nødsituasjon, er det avgjørende at mannskapet på våre skip har en forståelse for norske forhold.

For at maritime yrker skal være attraktive for unge sjøfolk i Norge, må arbeidsvilkårene reflektere de verdiene vi ønsker å videreføre. Ungdom som vurderer en karriere til sjøs, må se at det er mulig å oppnå anstendige levekår og en trygg arbeidsplass.

Derfor mener LO det er nødvendig med en lovendring som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår på skip på norsk kyst og sokkel. Det er det vi kaller norsk lønn i norske farvann. Regjeringen har tatt dette på alvor og jobbet for å sikre bedre vilkår for de som jobber på sjøen.

Nyhet