Skip to main content
 

Reagerer på statsrådens beskrivelse av arbeidsforhold på skip

  • 23. august 2022

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i beskrivelsen av de arbeidsforholdene som beskrives i lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår som nå er sendt på høring. Det sier Sindre Matre som leder Arriva Shipping.

Han mener beskrivelsen av dagens arbeidsforhold er villedende.

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip som tidvis opererer i norsk farvann. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har uttalt at kravet om norsk lønn vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Skjæran har også sagt at denne regjeringen nå skal rydde opp i arbeidsforholdene til havs.  

Flere rederier som frakter gods mellom Norge og Europa mener forslaget vil få store økonomiske konsekvenser.  

– Dersom lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår blir innført slik det er foreslått, vil det få svært alvorlige konsekvenser for vårt rederi, sier han. Matre påpeker også at konsekvensene blir store for norsk industri.  

– For Arriva Shipping er det ingen tvil om at innføring av et slikt krav vil svekke vår konkurranseevne betydelig, sier Matre.

Les hele saken: Reagerer på statsrådens beskrivelse av arbeidsforhold på skip

Høringsdokumenter. Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Høringsfrist: 31.08.2022. (Nærings- og fiskeridepartementet, 30.05.22)

 
Nyhet