Debatt: – Ny, norsk EØS-tabbe?

  • 27. august 2022

– Regjeringen foreslår å innføre «norske lønns- og arbeidsvilkår» på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Den tar en mengde EØS-rettslig short-cuts og risikerer EØS-rettslig ris til egen bak, skriver Erling Hjelmeng, professor dr. juris, og Olav Kolstad, advokat dr. juris

Her dyrkes det EØS-rettslige «handlingsrommet». Lovforslaget er etter vår mening dønn i strid med EØS-retten, og dermed har man ikke oppnådd noe.  Kanskje bortsett fra saksomkostninger i Efta-domstolen, skriver Hjelmeng og Kolstad

For ordens skyld: Hjelmeng har i saken hatt oppdrag for Norges Rederiforbund og Offshore Norge, og Kolstad for Norges Rederiforbund.
 
Les hele innlegget: Ny, norsk EØS-tabbe? (dn.no, 27.08.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie