Skip to main content
 

Frykter økt transport på landeveien og færre norske sjøfolk

  • 26. august 2022

Regjeringen har lagt frem et lovforslag om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip som tidvis opererer i norsk farvann. Adm.dir i Misje Rederi, Nils Magne Fjereide, frykter at konsekvensene blir tap av konkurransekraft og tap for miljøet.

– Dersom lovforslaget skulle ende med en slags allmengjøring av norske lønnsforhold om bord i norske skip som tidvis seiler innom norske havner, så vil det føre til at sjøtransporten blir dyrere fordi hyrene går opp. Det kan igjen føre til økt transport langs landeveien i stedet for sjøveien. En slik dreining er stikk i strid med et tverrpolitisk ønske om å flytte mer transport av gods fra land til sjø og en dårlig løsning for miljøet, påpeker Fjereide.

Fjereide mener loven slik den er foreslått, ikke vil gi arbeid til flere norske sjøfolk. - Det blir ikke en eneste ny, norsk seilende med dette lovforslaget. Kanskje tvert om, sier han.

Dersom loven blir innført, mener Fjereide det i stedet for flere norske sjøfolk, blir enda mer attraktivt for utenlandske arbeidstakere å seile med norske skip.

Les hele saken: Frykter økt transport på landeveien (Norges Rederiforbund, 26.08.22)

 
Nyhet