Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

St. meld. 22 (2018–2019)
Publiseringsår:  2019
SUA: Årsrapport 2018

SUA: Årsrapport 2018

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2019
Felles årsrapport for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet 2018

Felles årsrapport for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet 2018

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet
Publiseringsår:  2019
Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Revidert 5. februar 2019
Publiseringsår:  2019
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2020
Kriminelle i arbeidslivet

Kriminelle i arbeidslivet

NTAES-rapport
Publiseringsår:  2018
Immigration and Social Mobility

Immigration and Social Mobility

Publiseringsår:  2018
SSB-notat: Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

SSB-notat: Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

Innvandrerandeler i virksomheter
Publiseringsår:  2018
Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015–2017

Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015–2017

Arbeidstilsynet
Publiseringsår:  2018