Skip to main content

Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022

Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Arbeidsstilsynet og STAMI

Bodil Aamnes Mostue, Arbeidstilsynet
Sophie Glas, Arbeidstilsynet
Cecilie Åldstedt Nyrønning, Arbeidstilsynet
Hans Magne Gravseth, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Kompass TEMA nr. 1 2022

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter