Arbeidstilsynet: Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg

  • 03. november 2022

Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert i ulykkesstatistikken for bygg og anlegg, og da spesielt der hvor ulykkene har døden til følge. Ni mennesker omkom på jobb i 2021, og to av dem var utenlandske. En analyse av 111 fallulykker viser at menn i alderen 55 til 67 år er mest utsatt for fallulykker på byggeplassen.

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) står bak rapporten Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022. To ulykkestyper er gjengående: Fire av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt eller fanget, og tre omkom i fallulykker.

 – Vi ser blant annet at årsaksfaktoren «lokale farer» går igjen. Dette handler i mange tilfeller om at arbeidsstedet ikke er tilstrekkelig sikret mot fall. I tillegg peker årsaksfaktorene handling og atferd, operativ ledelse, arbeidsplanlegging og risikostyring seg ut, sier Vollheim.sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Tall i den nye rapporten viser at 25 av de totalt 79 arbeidstakerne som har omkommet i bygg- og anleggsnæringen i perioden 2012‒2021, har vært utenlandske arbeidstakere. Dette utgjør en andel på 32 prosent for hele perioden.

Les hele saken: Arbeidstilsynet: Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie