Skip to main content
 

Færre dør i arbeidsulykker, men utenlandske arbeidere er overrepresentert

02. mars 2021

Antall arbeidsulykker er halvert i Norge de siste ti åra. Men i snitt åtte utenlandske arbeidere dør årlig i arbeidsulykker. – Det har aldri gått en seriøsitetsgrense ved Svinesund. Det handler om å være en arbeidsgiver som tar ansvar for sine utenlandske ansatte, sier adm.dir Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.

Byggenæringens Landsforening tror tallene blir bedre om flere får fast ansettelse.

– I det øyeblikket du har fått firmanavnet på ryggen nulles ulempene med språk og annen kultur ut, sier Jon Sandnes.

– Vi ser at utenlandske arbeidere ofte utfører mer risikofylte arbeidsoppgaver enn norske, sier seniorrådgiver hos Arbeidstilsynet, Stig Winge.

Leshele saken: Utenlandske arbeidere overrepresentert i dødsulykker (NRK Innlandet, 02.03.21)

 
Nyhet