Skip to main content
 

28 arbeidsskadedødsfall i 2020 – ti av dem var utenlandske arbeidtakere

10. februar 2021

Det viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet. Bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, og jordbruk, peker seg ut med 75 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2020.  

– Vi vet at utenlandske arbeidstakere kan være eksponert for høyere risiko enn norske arbeidstakere da de ofte har mer risikofylte arbeidsoppgaver, sier Vollheim. – Arbeidsgivere i risikoutsatte næringer og arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

Gjennomsnittet for siste tiårsperiode er 35 arbeidsskadedødsfall per år.  De tre siste årene har det kun vært menn som har omkommet i arbeidsulykker.

Ti utenlandske arbeidstakere omkom i 2020. Det er det høyeste antallet siden 2016, og utgjør 36 prosent av arbeidsskadedødsfallene for 2020. Gjennomsnittlig har det omkommet syv utenlandske arbeidstakere per år i siste femårsperiode.

Les hele saken: 28 arbeidsskadedødsfall i 2020 (Arbeidstilsynet, 04.02.21)

Figur fra Arbeidstilsynet:

2020 arbeidstilsynet statistikk arbeidsskadedodsfall

 

 

 
Nyhet