Skip to main content
 

Debatt: – Alvorlige arbeidsulykker og useriøse arbeidsgivere

01. juni 2023

I et debattinnlegg ytrer Kristian Tangen, regionleder i LO Trøndelag bekymring for skremmende høye dødstall i det norske arbeidslivet. Tangen vektlegger at utenlandske arbeidstakere er mest utsatt.

I innlegget presiserer Tangen at arbeidstakere fra Øst-Europa både har høyere risiko for arbeidsskadedødsfall enn norske arbeidstakere, og er overrepresentert når det gjelder arbeidsulykker som medførte sykefravær utover ulykkesdagen.

Tangen legger frem flere mulige årsaker til dette, og peker blant annet på innleid arbeidskraft:

– Vi i LO ser også at innleie i de mest risikoutsatte næringene, som bygg- og anlegg kan være en årsak til at arbeidsgivere i mindre grad følger opp sikkerhetstiltak, skriver han.

Han håper regjeringens nye innstramminger i innleiereglementet vil ha en positiv innvirkning, og mener det organiserte arbeidslivet er nøkkelen til å forebygge alvorlige arbeidsulykker.

Nyhet