Skip to main content
 

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for arbeidsskadedødsfall

15. januar 2016

11 av de 31 som døde på jobb i 2015 var utenlandske arbeidstakere. – Risikofylte arbeidsoppgaver, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr forklarer hvorfor utenlandske arbeidstakere ser ut til å ha større risiko for arbeidsulykker enn norske arbeidstakere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Se også: Færre døde på jobb i 2015 (Arbeidstilsynet, 15.01.16)

Nyhet