Skip to main content
 

– Økt mistrivsel, skader og dødsfall er det grimme, konkrete resultatet av sosial dumping

29. mars 2019

Arbeidsinnvandrere som bor i Norge er mer utsatt for å skade seg på jobben enn andre arbeidstakere. De er også mer utsatt for mobbing og trakassering. Det kommer fram i en artikkel fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Artikkele oppsummerer forskningen på arbeidsinnvandrere i Europa, inkludert Norge – og Canada. Les hele saken (Dagbladet, 29.03.19)

Vitenskaplig artikkel: A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and Canada

 
Nyhet