Skip to main content
 

Dansk fagbevegelse: Fire av fem ulykker blant utenlandske arbeidere blir aldri anmeldt

27. november 2023

– Det er lovpålagt å anmelde arbeidsulykker. Men når det kommer til arbeidsinnvandrere, gjør arbeidsgiverne ofte alt de kan for å unngå det, sier Laust Høgedahl, forsker ved Aalborg Universitet.

På vegne av 3F, har Aalborg Universitet intervjuet mer enn 80 arbeidsinnvandrere om deres opplevelser i den danske byggebransjen.

Studien viser at utenlandske bygningsarbeidere er utsatt for nesten tre ganger så stor risiko for arbeidsulykker som danskene. Når det skjer, anmeldes ulykken kun i ett av fem tilfeller.

Forskerne forteller at arbeidsinnvandrerne ofte blir sendt hjem. Om det er en virkelig alvorlig ulykke, får de med seg et pengebeløp. Hvis ikke, arbeider de bare videre, eller får sparken.

– Selv om arbeidsinnvandrerne er klar over at jobben er for farlig, opplever de at de ikke kan si nei. Hvis de gjør det, får de vite at de bare kan dra hjem igjen. Truslen om å få sparken henger konstant over dem, sier Høgedahl.

Palle Bisgaard, som er nestformann i 3Fs Byggegruppe, organiserer danske og utenlandske bygningsarbeidere. Han kaller undersøkelsen "dypt rystende" lesning.

– Rapporten tegner et tydelig bilde av at det er arbeidsgivere i den danske byggebransjen som er helt uten skrupler. De tar i bruk alle midler for å utnytte dem som er aller mest utsatt, sier han.

Les også:
Ny rapport: Migrantarbejdere udsættes for trusler og farligt arbejde i Danmark

– Arbeidsinnvandrere er i sårbare i sakens natur. Deres oppholds- og arbeidstillatelse er dypt avhengig av deres konkrete ansettelse, og det skaper en frykt hos mange for å ytre seg om urimelige vilkår (Fagbevægelsens Hovedorganisation, 27.11.23)

Nyhet