Skip to main content

Migrantarbejderes Arbejdsmiljø og Sikkerhed i Bygge- og anlægsbranchen

Migrantarbejderes Arbejdsmiljø og Sikkerhed i Bygge- og anlægsbranchen

Rapport fra Aalborg Universitet

Laust Høgedahl, Magnus Jespersen, Charlotte Hooper Overgård, Lærke Busk, Sørensen, Trine Lund Thomsen

Forskningsprosjektet rapporten bygger på, har som formål å undersøke arbeidsinnvandreres arbeidsmiljø og sikkerhetskultur i den danske bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektet søker vitenskapelige svar på om det er forskjell på arbeidsmiljøene danske bygningsarbeidere og utenlandsk arbeidskraft jobber under, og hvilke faktorer som har betydning for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Forfatterne konstaterer at arbeidsforholdene arbeidsinnvandrerne tilbys, er langt ifra de forholdene danske arbeidstakere jobber under.

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter