Skip to main content
 

Arbeidsinnvandrere skjules i ulykkesstatistikken

12. februar 2024

Ifølge en dansk rapport blir kun en av fem arbeidsulykker rapportert. Fellesforbundets Joachim Espe tror de danske funnene ikke er unike, og at situasjonen er ganske lik i Norge.

Espe mener den systematiske kartleggingen forskere ved Aalborg Universitet har gjennomført, er en inspirasjon til å få gjennomført en liknende undersøkelse i Norge.

Espe vektlegger at den danske rapporten har stor overføringsverdi, og at den viser fram dynamikken i et arbeidsmarked der innvandrere kommer dårlig ut på lønn, arbeidsforhold, boforhold og ikke minst HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Det nye Fafo-notatet om arbeidsinnvandreres boforhold peker i samme retning som den danske forskningsrapporten. Her vises det til at særlig pendlere som ofte er avhengig av arbeidsgiver for å ha et sted å bo kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold

Nyhet