NIBR-rapport: Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge

NIBR-rapport: Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge
Marianne Tønnessen

NIBR-rapport 2022:12

Utgiver: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Publikasjonsår: 2022
Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie