Skip to main content
 

Ny Fafo-artikkel om rammene for arbeidslivspolitikk ved ulike EU-tilknytninger

15. februar 2024

I debatten om Norges EU-tilknytning har konsekvensene for arbeidslivspolitikken stått sentralt. Denne artikkelen beskriver først hva striden om arbeidslivsregulering innenfor EØS har dreid seg om. Deretter drøftes hvordan de mest aktuelle alternativene til EØS-avtalen – en britisk-inspirert frihandelsavtale for industrivarer («norxit») og EU-medlemskap – kan påvirke rammene for den nasjonale arbeidslivspolitikken.

Artikkelen er forfattet av Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik, Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård. Om konsekvensene av Norxit vs EU-medlemskap skriver de blant annet:

Norxit vil gi økt formell handlefrihet, men økte barrierer for grensekryssende handel og arbeids- og tjenestemobilitet vil endre de økonomisk-politiske rammene for arbeidslivspolitikken.

EU-medlemskap vil i hovedsak gi samme formelle rammer for arbeidslivspolitikken som EØS-avtalen, men vil styrke det politisk-demokratiske grunnlaget for alliansebygging og påvirkning av EUs arbeidslivreguleringer. Et medlemskap kan innebære store omstillinger for landbruket og fiskerinæringen, men åpne nye eksportmuligheter for fiskeindustrien og havbruksnæringen.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Internasjonal Politikk (2023). Open access.

Nyhet