Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant innvandrere

02. april 2024

– Bare 23 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Selv om andelen fagorganiserte er lav i denne gruppa, er det likevel slik at når arbeidsinnvandrerne ansettes i virksomheter med tariffavtale og mange organiserte, så er det gode sjanser for at de også organiserer seg, skriver Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård.

Fafo-notatet «Organisasjonsgrad blant innvandrere 2021» (Fafo-notat 2024:02) er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og er en oppdatering og utvidelse av et notat som ble utarbeidet for Arbeidsinnvandringsutvalget i 2022: «Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere» (Fafo-notat 2022:12). Se lenker

kristine nergaard portrettanne mette oedegaard portrett 2d63a675

Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Nyhet