Skip to main content
 

To av tre arbeidsinnvandrere organiserer seg ikke

30. april 2024

Bare 32 prosent av arbeidsinnvandrerne i Norge er medlem i en fagforening, viser Fafo-notatet «organisasjonsgrad blant innvandrere 2021». Dette er mye lavere enn for befolkningen for øvrig, da rundt 50 prosent av arbeidstakerne i Norge er med i en fagforening.

Det er særlig arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som i liten grad er organisert. I denne gruppen er færre enn én av fire med i en fagforening.

– Dette skyldes først og fremst at denne gruppen har kortere botid i Norge, forklarer Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Hun peker på at mange av arbeidsinnvandrerne fra øst har havnet i lommer av arbeidslivet der det er mindre vanlig å organisere seg, for eksempel i bemanningsbransjen. Om arbeidsinnvandrere og arbeidstakere uten innvandrerbakgrunn innenfor samme bransje sammenliknes, er forskjellene mindre.

Utfordringen er at mange arbeidsinnvandrere ikke ender opp i den ryddige, organiserte delen av arbeidslivet, men blir stående på utsiden av den norske arbeidslivsmodellen.

– Det er ingen quick fix. Det er et krevende arbeid å organisere opp de bedriftene der det er få organiserte og der det ikke finnes tillitsvalgte, sier Nergaard.

Nyhet