Skip to main content

Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet

Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet

Artikkel i Norsk sosiolgisk tidsskrift

Synnøve Økland Jahnsen, Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen

Norsk sosiologisk tidsskrift, Vol.6, Utg.5, side 8-24

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter