Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2006

 

Fornøyd med Ptils tilsyn ved landanleggene

NOPEF-klubbleder Arvid Færaas ved Statoil, Kårstø er svært fornøyd med at Ptil har overtatt tilsynsansvaret for landanleggene. I tida framover vil det komme utenlandsk arbeidskraft ikke bare til prosjektoppdrag, og Færaas er glad for at tiltak mot sosial dumping skal prioriteres (Petromagasinet, 30.06.06). Les mer>>

 

Polsk tømrer fikk pris for varsling

Den polske tømreren Pawel Motyka har fått varslings- og ytringsfrihetsprisen Stocmanns Hammer for å ha avslørt et tilfelle av sosial dumping under byggingen av en nye operaen i Oslo (Fafo Østforum, 23.06.06).

Les intervju med Pawel Motyka (Ny Tid, 30.06.06)

 

Flere innvandrere i arbeid

Blant førstegenerasjonsinnvandrere gikk andelen sysselsatte opp fra 56,6 prosent i 4. kvartal 2004 til 57,5 prosent i 4. kvartal 2005. Innvandrere fra de nye EU-landene hadde høyere sysselsetting enn de øvrige fra Øst-Europa, med 68,6 mot 56,2 prosent. Med en økning i sysselsettingen på 4 prosentpoeng var innvandrere fra de nye EU-landene gruppen der sysselsettingen økte mest det siste året (IMDI/Statistisk Sentralbyrå, 27.06.06/22.06.06). Les mer>>

 

Allmenngjøring fornyet

Tariffnemnda fornyet i går de tre tidligere allmenngjøringsvedtakene fram til våren 2008. De gjelder Oslofjord-regionen og Hordaland fylke og syv petrokjemiske anlegg langs kysten. Etter sommerferien vil Tariffnemnda behandle Fellesforbundets begjæring om å la byggfagoverenskomsten gjelde for hele landet (Magasinett, 27.06.06). Les mer>>

 

Flere østeuropeere enn antatt

Fafo image/bildeDet kan være langt flere østeuropeiske arbeidere i Norge enn man tidligere har trodd. Offisielt er det kommet 65.000 arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa til Norge siden EU-utvidelsen. Men Fafo tror det virkelige tallet kan være dobbelt så høyt, siden mange som jobber i tjenesteytende næringer ikke er registrert hos UDI. - Det er kanskje flere som jobber med tjenesteyting enn de individuelle, registrerte arbeidsinnvandrerne, mener Line Eldring, forskningsleder på Fafo (NRK, 27.06.06). Les mer>>

 

 

 

Ingen grunn til å frykte Polen

Det har ikke oppstått noen dramatisk situasjon i arbeidsmarkedet etter EU-utvidelsen. Det var Maciej Duszczyks klare konklusjon da han innledet på Fafo Østforums årskonferanse (LO-Aktuelt, 26.06.06). Les mer>>

 

Ny deltaker i Fafo Østforum

Petroleumstilsynet blir med i Fafo Østforum, og det betyr at Østforum nå har 25 deltakere. (Fafo Østforum, 26.06.06) Les mer>>

 

Fikk tilbud om slovakisk lønn

Kraft Foods flagget i fjor ut Freias regnskapsavdeling til Slovakia. De ansatte fikk tilbud om å følge med, men da måtte de godta slovakiske lønninger, dvs. en månedlønn på om lag 4.000 kroner (Aftenposten papirutgave, 26.06.06).

 

Ikke ansatt da han døde

Mandag 13. februar døde Agnieszka Witkowska og to andre polske arbeidere i en tank på skipsverftet Havyard Leirvik AS i Sogn og Fjordane. Politiet undersøker påstander om at det ikke fantes sikkerhetsinstrukser hverken på polsk eller engelsk på verftet. En fersk Fafo-undersøkelsene viser at østeuropeiske arbeidere utnyttes grovt fordi de vet lite om reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Norge (VG Helg papirutgave, 24.06.06).

 

Stor støtte til regjeringens plan mot sosial dumping

63 prosent av befolkningen støtter regjeringens 10-punktsplan mot sosial dumping som ble lagt fram 1. mai. I en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for LO er det kun 3 prosent som er imot planen. Det er overraskende liten forskjell mellom partiene i synet på handlingsplanen (Fri Fagbevegelse, 23.06.06). Les mer>>

 

Store variasjoner i BNP blant EUs medlemsland

Ikke overraskende er det svært store variasjoner i BNP blant EUs 25 medlemsland. Nye medlemsland som Slovakia, Litauen, Polen og Lativa ligger på rundt halvparten av gjennomsnittet. Oversikten er laget av Eurostat (Fafo Østforum, 23.06.06). Les mer>>

 

EU-domstolen godkjente svensk reguleringsmetode

Den svenske arbeidsmiljøloven får godkjent av EU-domstolen i en fersk dom. EU-kommisjonen anså arbeidsmiljøloven som for vagt formulert. Men domstolen godtar den svenske måten å regulere arbeidsmiljøet, der lov og forskrifter beskriver hvilke resultater arbeidsgiverne må nå, uten at det i detalj beskrives hvordan arbeidsgiveren skal nå målet. Dette skriver det nordiske nyhetsbrevet EU & Arbetsrett, utgitt av det svenske Arbetslivsinstitutet (Fafo Østforum, 22.06.06). Les mer>>

 

Kommentar: - Orker EU å bli enda større?

- I et intervju med International Herald Tribune sier Olli Rehn, EU-kommusjonenes aansvarshavende for utvidelse, at EU-utvidelsen har vært en suksess, og at EU er mye flinkere til å utvide enn unionen er til å spre begeistring for sine prosjekter. Det er jo nettopp slik det virker, nemlig at EU gjennomfører et beundringsverdig pliktløp, helt uten støtte og begeistring fra folk flest, skriver utenriksredaktør Bjarte Botnen (Vårt Land, 22.06.06) Les mer>>

 

Avtale sikrer utlendingers rettigheter

Bemanningsfirmaet Adecco har sagt ja til Fellesoverenskomsten for byggfagene. Avtalen sikrer dermed alle arbeidstakere tarifflønn. - Historisk, mener Fellesforbundet. Avtalen er framforhandlet av Fellesforbundet og NHO, og gjelder for ansatte som jobber innenfor byggdivisjonen i Adecco, d.v.s. betongfagene, tømrere, snekkere, rørleggere, etc. Svært mange av dem er utenlandske, i hovedsak polakker. (Varden, 21.06.06) Les mer>>

 

Glamox droppet utflagging til Estland

Etter at Glamox bestemte seg for fortsatt produksjon i Norge, og droppet utflagging til Estland, har konsernet satset sterkt på fabrikken i Molde. I dag er det 350 ansatte der, og nå søker de etter 30 nye. Med den vellykkete snuoperasjonen Glamox har gjennomført, er staben ved konsernets virksomhet i Molde økt betydelig de siste årene. (Romsdals Budstikke, 21.06.06) Les mer>>

 

RV krever norsk veto mot EUs tjenestedirektiv

RV krever at regjeringen nedlegger veto mot EUs nye forslag til tjenestedirektiv. Uklarhetene i direktivet innebærer at det i stor grad blir EU-domstolen som vil utforme praksisen framover. RV mener dette er en avgjørende grunn til at endringene som er foretatt av direktivet ikke på noen måte er tilstrekkelige. (RV, 21.06.06) Les mer>>

 

Hanssen: - Har alt gjort mye for bedre integrering

Hvorfor er importen av arbeidskraft fra EØS-området stor, samtidig som ledigheten blant innvandrere som bor i Norge er høy? spurte Longh Litt Woon i Aftenposten 7. juni. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen svarer (Aftenposten, 21.06.06) Les her>>

Se også:

Heller polakk enn pakkis (Aftenposten, 07.06.06)

 

LO tilfreds med tariffoppgjøret og program mot sosial dumping

LO-leder Gerd-Liv Valla er tilfreds med tariffoppgjøret, og hun er også tilfreds med at regjeringen har lovet et tipunktsprogram mot sosial dumping i arbeidslivet. – Alle har rett til anstendige arbeidsforhold, enten de er fra Polen eller Norge, sier Valla. (siste.no, 20.06.06) Les mer>>

 

Unio meiner det står att ubesvarte spørsmål om tjenestedirektivet

Tjenestedirektivet i EU har vore gjennom ein lang politisk prosess, og har blitt radikalt endra sidan det første forslaget kom på bordet i 2004. Tjenestedirektivet skal behandlast endeleg i desember, men det ligg mykje politisk tyngde i at eit samrøystes ministerråd har gått inn for direktivet slik det no ligg føre. - Der står likevel igjen ein del ubesvarte spørsmål og der er ein del avklaringar som må gjerast både nasjonalt og i EU, meiner Unio-leiaren Anders Folkestad (Unio, 20.06.06). Les meir>>

 

5800 pendler fra Polen

9087 mennesker fra de nye EU-landene er nå på jobb i Norge uten å være fast bosatt her. 5800 er fra Polen. Til sammen hadde landet nesten 40.000 arbeidstakere og arbeidsledige på korttidsopphold ved slutten av 2005. Tallene kommer fra Statistisk Sentralbyrå og gjelder siste kvartal i 2005. (Fri Fagbevegelse, 20.06.06) Les mer>>

 

Sterk vekst i sysselsatte fra nye EU-land

9 087 lønnstakere fra de nye EU-landene var på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2005. Det er 7 728 flere enn i 2003, som var året før EU-utvidelsen skjedde. I tillegg til lønnstakere på korttidsopphold, har det også siden 2003 kommet 3 867 sysselsatte fra de nye EU-landene i form av innvandring. Dette er personer som er blitt registrert bosatt i Norge (Statistisk Sentralbyrå, 20.06.06). Les mer>>

 

Forslag til endring av allmenngjøringsloven lagt fram

Regjeringen legger fram forslag som vil gjøre det lettere for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet å bidra til at arbeidstakerne får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på. - Dette er et viktig skritt på veien mot å sørge for at alle som jobber i Norge skal få ordentlige vilkår, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding fra departementet (AID, 16.06.06)

Les pressemeldingen her>>

Les regjeringens forslag her>>

 

Begjæring om allmenngjøring for hele landet sendes neste uke

Sentrale deler av tariffavtalen for byggfagene bør allmenngjøres over hele landet, mener Fellesforbundet. LO vil sende begjæringen til Tariffnemnda i løpet av neste uke, sier advokat Håkon Angell til magasinett.org. Begjæringen om fortsettelse av de tre eksisterende allmenngjøringsvedtak behandles av nemndaen den 26. juni (Magasinet for fagorganiserte, 16.06.06). Les mer>>

 

Nye norske kommentarer om tjenestedirektivet

"Regjeringen arbeider aktivt for å påvirke tjenestedirektivet. Det hovedmål er å sikre en god sosial modell. Regjeringen sendte kommentarer til forslaget i februar i år og har nå sendt nye norske kommentar om tjenestedirektivet til Rådet og Europaparlamentet. " heter det i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 24. mai. - Tjenestedirektivet går i riktig retning i forhold til det første forslaget fra Kommisjonen fra 2004. Vi har likevel bedt om klargjøringer av enkelte punkter sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen. (Fafo Østforum, 15.06.06)

Les de nye norske kommentarene (engelsk)

Les mer om tjenestedirektivet og de norske kommentarene (NHD)

 

– Underbetalte baltere på USA-skip ved norsk kai

Fellesforbundet i Hordaland reagerer på påstander om sosial dumping i Ølensvåg. Det blir påstått at polske arbeidere om bord i "American Freedom" har en timelønn på 47 kroner. Men verken Fellesforbundet eller Norsk Sjømannsforbund kan gå om bord i skipet. Fellesforbundet har kontaktet Arbeidstilsynet i Haugesund og bedt dem kikke nærmere på skipet. – Vår oppfatning er at siden dette skipet ligger til norsk kai, må det følge norsk lov, sier organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, Roger Johansen. (Haugesund Avis, 15.06.06) Les mer>>

 

Indiske ingeniører mer velkomne enn polske bygningsarbeidere

MMI har gjennomført en undersøkelse om nordmenns holdninger til antallet asylsøkere og arbeidsinnvandrere som kommer til Norge. Undersøkelsen har tatt for seg to kjente arbeidsinnvandringsgrupper, polske bygningsarbeidere og indiske ingeniører. Holdningen er noe mildere stemt overfor arbeidsinnvandring enn asylsøkere, men på tross av stort behov er det flere som ser mest problemer enn mest fordeler med at polske bygningsarbeidere får jobbe i Norge. Indiske ingeniører er langt mer velkomne. (Dagens IT, 13.06.06) Les mer>>

 

SAS-ansatte i sjokk

SAS-ledelsens planer om å la datterselskaper fra Øst-Europa overta noen av SAS Braathens ruter i Norge, skaper sterke reaksjoner. – SAS-ledelsens planer åpner for sosial dumping. Vi er engstelige for norske arbeidsplasser. Hvem kan konkurrere med østeuropeiske flyvertinner som jobber for 10 kroner timen, spør leder Terje Nilsen i SAS Braathens Kabinforening til NTB. (Dagens Næringsliv, 13.06.06) Les mer>>

Se også:

Estonian Air kan erstatte SAS (Dagens Næringsliv, 13.06.06)
Benekter SAS-utflagging (Firda, 13.06.06)

 

Arbeidsinnvandring: Neppe løsningen på eldrebølgen, men gode erfaringer i Skottland

Mer enn 20 000 polakker har flyttet til Skottland etter at Polen ble EU-medlem for vel 2 år siden, og flere er ønsket, sier Tom McCabe i den skotske regjeringen. Polakkene begrenser eldrebølgen og befolkningsnedgangen i Skottland. (NHO Europanytt, 13.06.06) Les mer>>

 

- Arbeidsinnvandring løser ikke det langsiktige arbeidskraftbehovet

– Løsningen på det langsiktige arbeidskraftbehovet i Norge er neppe en massiv arbeidsinnvandring, men en målrettet satsing på kompetanse samtidig med en vellykket arbeidslinje. Det skriver tre NHO-eksperter tilknyttet prosjektet ”Fremtidens arbeidsliv” i siste utgave av Horisont. (NHO Europanytt, 13.06.06) Les mer>>

 

LO intensiverer arbeidet mot sosial dumping

LO-leder Gerd-Liv Valla vil intensivere arbeidet mot sosial dumping gjennom å bygge opp sterke internasjonale fagbevegelser. – Bare sterke fagbevegelser kan bidra til å høyne lønningene og sørge for gode velferdsordninger og arbeid, slår hun fast. (Fri Fagbevegelse, 12.06.06) Les mer>>

 

Østfold: 200 tatt for sosial dumping

- Det finnes ingen grunn til at fagarbeidere fra Øst-Europa eller andre steder i verden skal ha mindre i lønningsposen enn sine norske kolleger. Imidlertid er oppfatningen dessverre en ganske annen hos altfor mange arbeidsgivere, sier Fellesforbundets dumpingpoliti Rune Holmen. Fellesforbundet besluttet ved årsskifte å opprette en prosjektstilling som utelukkende skal overvåke sosial dumping i Østfold. Holmen har allerede avdekket 200 tilfeller av unormal lav avlønning. (Demokraten, 12.06.06) Les mer>>

 

Tyrkia nok en gang kime til uenighet

EUs utenriksministere skal i dag forsøke å komme til enighet med Tyrkia om det første av 35 forhandlingsområder landet må bli enige med de 25 medlemslandene om for å bli EU-medlem. Kypros krever imidlertid at Tyrkia må anerkjenne den gresk-kypriotiske staten og la landets skip slippe til i tyrkiske havner. Tyrkia truer nå med å trekke seg fra møtet i Luxembourg. På toppmøtet senere i uken er det også ventet harde forhandlinger om en formulering om at fremtidige utvidelser avhenger av EUs kapasitet til å ta opp nye medlemsland. (NHO Europanytt, 12.06.06)

Se nyhetssaken:

Cyprus row hits EU-Turkey talks (BBC News, 12.06.06)

 

Latvia har størst økonomisk vekst i Europa, men samtidig EUs fattigste land

Velferdspolitikk, arbeidsmigrasjon og utenlandske investorer er temaene i Ny Tids artikkel om Latvia. - Mens Vest-Europa frykter sosial dumping som en følge av billig arbeidskraft fra de nye EU-
landene, diskuterer Latvia høylytt hvordan man skal holde på den sårt tiltrengte arbeidskraften. Det er særlig Irland, Storbritannia og de skandinaviske landene som er mottakere av latviske arbeidsimmigranter. Også til Norge reiser en betydelig andel. Samtidig stormer utenlandske selskaper stormer i dag inn på det latviske markedet. Blant selskapene er også noen norske: Filialer av kjeder som Narvesen, Rimi, Dressmann og Statoil. (Ny Tid, 09.06.06) Les mer>>

 

Leder: - Polakkene organiserer seg

- Fellesforbundet i Rogaland får stadig flere nye polske medlemmer. Fagorganisering vil også bidra til et mer gjennomsiktig arbeidsliv. De organiserte vil være ambassadører og rollefigurer på arbeidsplassene, samtidig som de kan være med å avdekke omfanget av sosial dumping og svart arbeid. (Rogalands Avis, 09.06.06) Les hele lederen her>>

 

Høring - Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Tariffnemnda forslår videreføring av allmenngjøring av tariffavtaler for hhv enkelte petroleumsanlegg på land, byggeplasser i Osloregionen og for byggeplasser i Hordaland fylke. Høringsfristen er 23. juni (AID, 08.06.06)

Høringsbrev (AID, 09.06.06)

Høringsnotat

 

Vil kikke vikarbyråene i kortene

Fagbevegelsen og Arbeidstilsynet følger utviklingen rundt import av arbeidskraft nøye. – Vi følger med, og håper Arbeidstilsynet har ressurser til å gjøre det samme, sier Jonny Gundersen i Fellesforbundet. avdeling 670, som organiserer bygningsarbeidere i Oppland (Oppland Arbeiderblad, 07.06.06) Les mer>>

Se også:

Det gode liv (Oppland Arbeiderblad, leder, 08.06.06)

 

Kommentar: - Heller polakk enn pakkis

- Antall østeuropeere som arbeider i Norge, øker. Samtidig er det et sysselsettingspotensial hos innvandrere på 45 000 årsverk. Hvorfor foretrekker norske arbeidsgivere polakker? spør Long Litt Woon, magister i sosialantropologi (Aftenposten, 07.06.06) Les mer>>

 

Tjenestedirektivet: Unntak for arbeidsretten er ingen fripolise

Arbeidsretten er unntatt i det reviderte forslaget til EUs nye tjenestedirektiv. Dette innebærer likevel ikke at det kan reises spørsmål ved arbeidsretten i forbindelse med retten til fri bevegelse i EUs indre marked. Dette skriver det nordiske nyhetsbrevet EU & Arbetsrett, utgitt av det svenske Arbetslivsinstitutet (Fafo Østforum, 08.06.06). Les mer>>

 

Tjenesteflyt og utstasjonering er hovedtema i Transfer

Fafos Jon Erik Dølvik og Line Eldring har redigert den sisten utgaven av tidsskriftet Transfer, som utgis av ETUI-REHS (Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety). Hovedtema i dette nummeret (2/2006) er tjenesteflyt i EUs indre marked og utstasjonering av arbeidstakere i et utvidet Europa. Og spørsmålet er hvilke nye utfordringer dette skaper for arbeidsmarkedsreguleringene. (Fafo Østforum, 08.06.06)

Mer om Transfer 2/2006, inkl Editorial og innholdsfortegnelse, finner du her>>

Mer informasjon om Transfer finner du på ETUIs hjemmeside

 

Polakker krevde lengre arbeidsdager

Polakkene truet med streik da bonden ville gi dem ordnede arbeidsforhold, forteller forskeren Johan Fredrik Rye ved Norsk senter for bygdeforskning. - Våre funn viser også at polske arbeidstakere er her for å jobbe mest mulig på kortest mulig tid. Det kom helt tydelig fram i våre intervjuer med regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen, sier forsker Anne Mette Ødegård i Fafo (Dagbladet, 06.06.06). Les mer>>

 

Nye landrapporter!

Fafo Østforum har utarbeidet tre nye landrapporter som nå er tilgjengelig på nett. Denne gangen er det kandidatlandene Romania, Bulgaria og Kroatia vi har samlet informasjon om. Landrapportene inneholder viktige tall for de tre landene og gir en kort innføring i økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet (Fafo Østforum, 06.06.06). Gå til landrapportene>>

Landrapport: Romania

Landrapport: Bulgaria

Landrapport: Kroatia

 

 

Fafo Østforum årskonferanse:
To år etter EU-utvidelsen - visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv

Fafo Østforum årskonferanse belyste svært mange ulike sider ved EU-utvidelsen. Om lag 200 deltakere fikk høre om konsekvensene og erfaringene for norsk arbeids- og næringsliv så langt. Årskonferansen ble arrangert 1. juni i Oslo Kongressenter. Her er noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen (Fafo Østforum, 02.06.06):

Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo og Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo åpnet konferansen. Innledningen til Dølvik finner du her Manus (.pdf)

Maciej Duszczyk, forsker ved Warsaw University og Deputy Director ved Office of the Committee for European Integration i Polen var invitert for å snakke om arbeidsmigrasjon fra Polen. "Labour migration from Poland - status and challenges" var tittelen på hans innledning. Lysark (.pdf)

Forskningsleder i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum, Line Eldring, presenterte nye forskningsfunn fra en Fafo-undersøkelse om østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter. Lysark (.pdf)

Johan Fredrik Rye, forsker ved Norsk senter for Bygdeforskning, NTNU var invitert for å snakke om bruk av østeuropeisk abreidskraft i landbruket. "Drengenes tilbakekomst?" var tittelen på hans innledning. Lysark (.pdf)

Seniorøkonom i Handelsbanken Ylva Søvik belyste arbeidsinnvandringens virkninger på økonomien Lysark (.pdf)

Jan Cremers regnes som en av hovedarktitektene bak utstasjoneringsdirektivet. Han er tidligere generalsekretær i det europeiske bygningsarbeiderforbundet, og nå forsker ved European Institute for Construction Labour Research (CLR). Han foredro om Free movement and equal treatment: the case of construction (Fri bevegelse av arbeidskraft og likebehandling. Eksempel: Byggebransjen) Lysark (.pdf)

Sikkerheten på norske arbeidsplasser er dårligst for østeuropeiske arbeidstakere, viser en ny Fafo-undersøkelse som ble presentert på Fafo Østforums årskonferanse 1. juni. Innledningen "Østeuropeisk arbeidskraft på grenseløse vilkår?" til Fafo-forskerne Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård, finner du her Lysark (.pdf)

Se også nyhetssakene:

Polakker må klatre høyest (Dagsavisen, 01.06.06)
Fafos undersøkelse (Dagsavisen, 01.06.06)
HMS på bygg i fritt fall (Fri Fagbevegelse, 01.06.06)
Presses til livsfarlig jobbing i Norge (Dagens Næringsliv, 01.06.06)
Polakker får de farligste jobbene (TV2 Nettavisen, 01.06.06)
Presses til livsfarlig jobbing (P4, 01.06.06)
Polsk risiko (Byggmesteren, 01.06.06)
Saddled with dangerous jobs (Aftenposten, 01.06.06)

Vi må importere arbeidskraft til Norge. Radio Riks intervjuer Sigrund Vågeng, direktør for næringspolitikk i NHO, som innledet på Fafo Østforums årskonferanse, Videre, samme sted: Konkurranse på like villkår, intervju med Kjell Bjørndalen, leder av Fellsforbundet, og Like lønns- og arbeidsvilkår, intervju med Tore Roppen, produksjons- og innkjøpssjef ved Kleven Verft. (Radio Riks, 01.06.06)

Fafo image/bilde Konferanseprogrammet Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700