Skip to main content
Debatt om sosial dumping i renovasjonsselskapet NIGR

Debatt om sosial dumping i renovasjonsselskapet NIGR


Renovasjonsselskapet NGIR har inngått en ny omstridt kontrakt med RenoNorden. Avtalen var hele 37 millionar kroner billigere enn anbudet frå dagens operatør, ReturaVest. I kjølvannet har det kommet påstander om sosial dumping.

(Avisa Nordhordaland, 23.10.16)
Vegvesenet får krass kritikk for oppfølging av entreprenører

Vegvesenet får krass kritikk for oppfølging av entreprenører


Statens vegvesen er lite systematisk og har ulik oppfølging av private entreprenører som drifter det norske veinettet, fastslår Riksrevisjonen. Det pekes særlig på mangelfulle kostnadsoverslag over endringsarbeider, noe som øker risikoen for at entreprenørene overfakturerer.

(Bygg.no, 18.10.16)
EØS-avtalens press for sosial dumping splitter fagbevegelsen

EØS-avtalens press for sosial dumping splitter fagbevegelsen


Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT og Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet ønsker EØS ut av norsk abreidsliv, og nå debatteres Norges deltakelse også på landsmøtet i Handel og Kontor. Arbeiderpartiets Jonas Bals mener derimot at EØS-avtalen ikke er til hinder for fagbevegelsens kamp mot sosial dumping.

(ABC Nyheter, 17.10.16)
Arbeidsmiljøprisen for artikler om arbeidsmiljøkriminalitet

Arbeidsmiljøprisen for artikler om arbeidsmiljøkriminalitet


Den Norske Arbeidsmiljøprisen er blitt tildelt Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt. - Prisen i år går til en reporter og gravende journalist som i årevis har jobbet med spørsmål knyttet til arbeidsmiljø og sosial dumping, heter det i juryens begrunnelse.

(Dagbladet, 18.10.16)
Debatt: - Sosial dumping er med på å undergrave våre fellesverdier

Debatt: - Sosial dumping er med på å undergrave våre fellesverdier


Hadsel AP, SP og SV foreslår at Hadsel kommune skal ha noen generelle krav, som skal oppfylles, for at en tilbyder skal komme i betraktning for å få tildelt bygge- og anleggskontrakter. Eller for å levere varer og tjenester til Hadsel kommune.

(VOL, 18.10.16)
Arbeidstilsynet-kritikk til Vegvesenet på Ryfast

Arbeidstilsynet-kritikk til Vegvesenet på Ryfast


Arbeidstilsynet retter krass kritikk mot Statens vegvesen for mangelfull oppfølging av ulovligheter på Ryfast-prosjektet i Rogaland. Tilsynet reagerer på at byggherren ikke i tilstrekkelig grad har innført rutiner for å kontrollere lønns- og arbeidsforhold, spesielt ulovlige arbeidstidsordninger.

(Bygg.no, 19.10.16)
- Stortinget må styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet

- Stortinget må styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet


Byggenærings Landsforening (BNL) mener det må etableres senter mot arbeidsmiljøkriminalitet i alle landets politidistrikt. - Bevilgningene til tilsyn og kontroll på bygge- og anleggsprosjekter må økes, sa BNLs leder Jon Sandnes da han deltok på finanskomiteens statsbudsjettshøring.
(BNL, 14.10.16)

(BNL, 14.10.16)
Debatt: - Arbeidsgivere utnytter arbeidstakere

Debatt: - Arbeidsgivere utnytter arbeidstakere


- Bente Stein Mathisen (H) skrev 4. oktober at flere og flere nordmenn sier ja, takk til arbeid uten skatt, og etterlyser virkemidler i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det hun glemmer er at flere arbeidsgivere også sier ja takk til å utnytte arbeidstakere, ved at det er for lett for useriøse arbeidsgivere å si nei takk til å utbetale pliktig lønn i Norge. Et virkemiddel er fri rettshjelp til lønnsinndrivelse, skriver Jussbuss-medarbeidere.

(Dagbladet, 14.10.16)
Tiltak mot sosial dumping og useriøse aktører

Tiltak mot sosial dumping og useriøse aktører


Fellesforbundet vil komme useriøse aktører til livs. Nå reiser de landet rundt med en kaffekopp for å oppmuntre kommunene og fylkeskommunene til å innføre elleve nye seriøsitetskrav som skal brukes ved offentlige anskaffelser.

NRK Sápmi, 12.10.16)
Tømrer dømt til 2,5 års fengsel for bedrageri og heleri

Tømrer dømt til 2,5 års fengsel for bedrageri og heleri


41-åringen fra Litauen overførte 5,7 millioner kroner mellom ulike selskaper for å skjule bruk av svart arbeidskraft. Han er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i tre år etter at dommen fra Asker og Bærum tingrett er rettskraftig.

(Budstikka, 10.10.16)
Flere utenlandske sjåfører bøtelagt: – Politiet måtte assistere da vogntog stakk av

Flere utenlandske sjåfører bøtelagt: – Politiet måtte assistere da vogntog stakk av


Statens Vegvesen gjennomført flere kontroller på veiene i Troms fylke den seneste tiden. Roger Furumo i Vegvesenet forteller at det har kommet en del reaksjoner, spesielt overfor utenlandske sjåfører.

(Nordlys, 08.10.16)
Leder: Statsbudsjett uten virkelige tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Leder: Statsbudsjett uten virkelige tiltak mot arbeidslivskriminalitet


- Når de statlige etatene jobber sammen og gjennomfører felles kontrollaksjoner mot landets byggeplasser skapes det resultater. Kampen mot arbeidslivskriminaliteten virker. Derfor er det ekstra synd at regjeringen ikke valgte å løfte denne problemstillingen i forslaget til statsbudsjett, skriver Arve Brekkhus.

(bygg.no, 09.10.16)