Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet


Nytt fagstudium på politihøgskolen, nytt samarbeid mellom politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet, og egen veileder skal forhindre at bakmenn, entrepenører og arbeidsgivere går ustraffet fra ulovligheter på arbeidsplasen.

(NRK Buskerud, 26.06.15)
Frykter flere bransjer ødelegges av svart arbeid

Frykter flere bransjer ødelegges av svart arbeid


- Våre kontroller avslører at mange som tas i forbindelse med svart arbeid, heller ikke har oppholdstillatelse, sier skattedirektør Hans Christian Holte. – Vi ser grove tilfeller av sosial dumping. En aksjon nylig viste at bygg og anleggsarbeidere tjente ned i 23 kroner i timen, sier Holte.

(NRK, 15.06.15)
Ingikk forlik med underbetalte arbeidere

Ingikk forlik med underbetalte arbeidere


Tre rumenske arbeidere jobbet for så lite som 65 kroner timen i et datterselskap hos eiendomsgiganten T. Kolstad Eiendom AS. Stillingsbenevnelsen var vaktmesterassistent, men i praksis var de bygningsarbeidere. Fellesforbundet Salten Fagforening har bistått de tre rumenerne med å utarbeide krav og i de påfølgende forhandlingene.

(Avisa Nordland, 12.06.15)
Kommentar: Svart arbeid og hvit samvittighet

Kommentar: Svart arbeid og hvit samvittighet


- Er jeg moralsk rustet til å møte det nye, kriminelle arbeidslivet? spør Elin Ørjasæter i denne kommentaren. -  Det handler ikke lenger om at noen utfører ekstra kveldsarbeid, eller gjør gjensidige vennetjenester. I følge Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen, usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem blir det svarte markedet "profesjonalisert".

(Byggeindustrien, 12.06.15)
Ni av ti sier nei til svart elektro-arbeid

Ni av ti sier nei til svart elektro-arbeid


Sentio har utført blant 1 000 boligeiere for NELFO. Hele 87 prosent oppgir at de vil ha faktura og lovlig dokumentasjon for arbeidet som utføres av elektrikere. Men de spurte har ikke  samme holdning til alt håndverksarbeid. 60 prosent oppgir at det viktigere å bruke "hvit" arbeidskraft på elektrisk arbeid enn på annet håndverksarbeid.
 

(EL & IT, 05.06.15)
Belgia: Byggebransjen i krise

Belgia: Byggebransjen i krise


Byggebransjen i Belgia står foran avgrunnen, skal man tro lederen av landets byggebransjeforening, Robert de Mûelenaere. Ikke på grunn av lite oppdrag, men fordi seriøse bedrifter faller fra på grunn av sosial dumping.

(LO-kontoret i Brussel, 01.06.15)
Nordisk modell under press

Nordisk modell under press


Sosial dumping og midlertidighet utfordrer nordisk arbeidsliv, og skaper større forskjeller. – Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for å hindre dette, sier Gerd Kristiansen.

(LO, 27.05.15)
Frykter at nye EU-regler kan føre til sosial dumping og svart arbeid

Frykter at nye EU-regler kan føre til sosial dumping og svart arbeid


EU-Kommisjonen vil gjøre det lettere å stifte selskaper i EU. Forslaget har støtte i den danske regjeringen. Men kritikerne påpeker at kravene er så slappe at reglerne kan invitere til sosial dumping og skattesnyteri.

(Ugebrevet A4, 26.05.15)
Arbeidskraft frå 
EU tener dårlegare

Arbeidskraft frå 
EU tener dårlegare


Jordbruk, skogbruk og fiske er næringane som løner arbeidsinnvandrarane frå EU-land i Aust-Europa lågast jamført med norske arbeidstakarar. Fafo-forskar Jon Horgen Friberg seier inntektsgapet mellom arbeidsinnvandrarar og norske arbeidstakarar generelt sett er mindre i låginntektsgrupper enn i høginntektsgrupper.

(Nationen, 26.05.15)
Forsvarsbygg til kamp mot byggemafia

Forsvarsbygg til kamp mot byggemafia


Forsvarsbygg uttrykker bekymring for mafiatilstander i den norske byggenæringen. - Det må sterke virkemidler til for å stoppe utviklingen, sier Forsvarsbygg-direktør Erik Øimoen.

(bygg.no, 26.05.15)
- Eriksson har forsinket arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

- Eriksson har forsinket arbeidet mot arbeidslivskriminalitet


Anette Trettebergstuen (AP) er skuffet over at regjeringen ikke følger opp sine valgløfter mot sosial dumping i transportbransjen. - Når Kripos-ledelsen bruker betegnelsen mafia om kriminaliteten i Norge, er det et varsko om at vi må handle nå, sier hun. 

Se også: Arbeidsminister Eriksson avviser kritikken (Dagbladet, 20.05.15)

(Dagbladet, 20.05.15)
Menneskehandel eller "bare" sosial dumping?

Menneskehandel eller "bare" sosial dumping?


Indiske sesongarbeidere ved to plantebedrifter i Buskerud gikk i august 2012 til politiet og anmeldte arbeidsgiverne for menneskehandel. - Dårlig lønn og lange arbeidsdager kvalifiserer ikke til grov menneskehandel, men sosial dumping, sier Arild Holden, som forsvarer en av de tiltalte.

(Drammens Tidende, 20.05.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie