Skip to main content
Rekordmange anmeldelser for menneskehandel i Norge

Rekordmange anmeldelser for menneskehandel i Norge


Aldri før er det blitt levert flere anmeldelser i saker om menneskehandel. Men mørketallene er store, og de fleste sakene blir henlagt.

(Aftenposten, 16.07.15)
Skiensmodellen sprer seg i kommunene

Skiensmodellen sprer seg i kommunene


Kommunestyret i Skien vedtok i fjor nye retningslinjer for anskaffelser i kommunal regi. Skiensmodellen, som den i ettertid blir kalt, skal forhindre sosial dumping i byggebransjen, men den skal også gjelde varer og tjenester. 14 kommunuer har vedtatt Skiensmodellen, og i tillegg er modellen til behandling i en rekke andre kommuner. Fagforbundets leder Mette Nord skulle helst sett at alle kommunene i Norge innførte modellen.

(Fagbladet, 16.07.15)
- Bemanningsbyråer utnytter desperate oljearbeidere

- Bemanningsbyråer utnytter desperate oljearbeidere


Det sier jobbekspert Erik Falck Hansen, og 15. juli trådte en ny forskrift i kraft som kan gjøre det enda lettere. Forskriften gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Også fagforbundet IndustriEnergi advarer mot den nye forskriften. - Dette åpner for et tolønnssystem der innleide vikarer kan få lavere lønn enn fast ansatte, sier juridisk leder i Industri Energi, Eyvind Mossige.

(Stavanger Aftenblad, 16.07.15)
Kronikker om sosial dumping og de bulgarske elektrikerne

Kronikker om sosial dumping og de bulgarske elektrikerne


Skal vi opne opp for fleire useriøse aktørar? skrev Helse Bergen i en kronikk i Bergens Tidende (09.07.15). I et kronikksvar (BT, 13.07.15) skriver EL & IT Forbundet at Helse Bergen snur saken på hodet.

Se også: Haukeland-bulgarerne har signert lønnskravet (Fri Fagbevegelse, 25.06.15)

(EL & IT, 13.07.15)
Økokrims trusselvurdering: økt organisering av sosial dumping

Økokrims trusselvurdering: økt organisering av sosial dumping


Økokrim peker på økt organisering rundt utnyttelsen av arbeidstakere, som spenner fra svart
arbeid, til sosial dumping, og i de mest alvorlige tilfellene menneskehandel. Dette kommer fram i Økokrims trusselvurdering for 2015-2016.

(Økokrim, 06.07.15)
Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet


Nytt fagstudium på politihøgskolen, nytt samarbeid mellom politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet, og egen veileder skal forhindre at bakmenn, entrepenører og arbeidsgivere går ustraffet fra ulovligheter på arbeidsplasen.

(NRK Buskerud, 26.06.15)
Frykter flere bransjer ødelegges av svart arbeid

Frykter flere bransjer ødelegges av svart arbeid


- Våre kontroller avslører at mange som tas i forbindelse med svart arbeid, heller ikke har oppholdstillatelse, sier skattedirektør Hans Christian Holte. – Vi ser grove tilfeller av sosial dumping. En aksjon nylig viste at bygg og anleggsarbeidere tjente ned i 23 kroner i timen, sier Holte.

(NRK, 15.06.15)
Ingikk forlik med underbetalte arbeidere

Ingikk forlik med underbetalte arbeidere


Tre rumenske arbeidere jobbet for så lite som 65 kroner timen i et datterselskap hos eiendomsgiganten T. Kolstad Eiendom AS. Stillingsbenevnelsen var vaktmesterassistent, men i praksis var de bygningsarbeidere. Fellesforbundet Salten Fagforening har bistått de tre rumenerne med å utarbeide krav og i de påfølgende forhandlingene.

(Avisa Nordland, 12.06.15)
Kommentar: Svart arbeid og hvit samvittighet

Kommentar: Svart arbeid og hvit samvittighet


- Er jeg moralsk rustet til å møte det nye, kriminelle arbeidslivet? spør Elin Ørjasæter i denne kommentaren. -  Det handler ikke lenger om at noen utfører ekstra kveldsarbeid, eller gjør gjensidige vennetjenester. I følge Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen, usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem blir det svarte markedet "profesjonalisert".

(Byggeindustrien, 12.06.15)
Ni av ti sier nei til svart elektro-arbeid

Ni av ti sier nei til svart elektro-arbeid


Sentio har utført blant 1 000 boligeiere for NELFO. Hele 87 prosent oppgir at de vil ha faktura og lovlig dokumentasjon for arbeidet som utføres av elektrikere. Men de spurte har ikke  samme holdning til alt håndverksarbeid. 60 prosent oppgir at det viktigere å bruke "hvit" arbeidskraft på elektrisk arbeid enn på annet håndverksarbeid.
 

(EL & IT, 05.06.15)
Belgia: Byggebransjen i krise

Belgia: Byggebransjen i krise


Byggebransjen i Belgia står foran avgrunnen, skal man tro lederen av landets byggebransjeforening, Robert de Mûelenaere. Ikke på grunn av lite oppdrag, men fordi seriøse bedrifter faller fra på grunn av sosial dumping.

(LO-kontoret i Brussel, 01.06.15)
Nordisk modell under press

Nordisk modell under press


Sosial dumping og midlertidighet utfordrer nordisk arbeidsliv, og skaper større forskjeller. – Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for å hindre dette, sier Gerd Kristiansen.

(LO, 27.05.15)