Skip to main content
Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?


På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo-forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet. Opptak av seminaret kan du se på Fafo-tv.

Fafo Østforum, 16.08.22
EU-parlamentet godkjenner det kontroversielle minstelønndirektivet

EU-parlamentet godkjenner det kontroversielle minstelønndirektivet


Mulighetene for å stoppe det omstridte minstelønnsdirektivet er i ferd med å ta slutt. EU-parlamentets arbeidsutvalgt har sagt ja til forslaget, og alt tyder på at minstelønnsdirektivet blir vedtatt til høsten.

Fagbladet 3F, 12.07.22
Fafobåten 15. og 16. august 2022

Fafobåten 15. og 16. august 2022


Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2022 inviteres det til 13 seminarer, samt en forskerstafett med 15 etapper. Østforum-relevante arrangementer:

  • Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen.
  • Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?
  • Kompetanse i byggenæringen – hva skjer med fagene og fagligheten?
  • Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge.
Fafo Østforum
Nytt nummer av EU&arbetsrätt

Nytt nummer av EU&arbetsrätt


  • EU-domstolen: Nasjonale domstoler må ta stilling til om utleie «med rimelighet» kan anses som midlertidig
  • Politisk enighet om minstelønnsdirektiv
  • Svenske LO deltar igjen i DEFS-aktiviteter

Dette er tre av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Fafo Østforum, 05.07.22
EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?

EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?


– Både den førre og den noverande regjeringa har tidlegare gitt uttrykk for at direktivet ikkje er EØS-relevant. Vurderer regjeringa framleis EUs minstelønnsdirektiv som ikkje EØS-relevant – kvifor, eller kvifor ikkje? spør Ingrid Fiskaa (SV).

Stortinget, 29.06.22 og 04.07.22
Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen


Stortingsrepresentantene Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen ber regjeringen legge fram forslag om at kommuner ved tildeling av skjenkeløyve kan stille krav om at serveringsstedet dokumenterer at deres ansatte får allmenngjort minstelønn.

Stortinget, 20.06.22
Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn

Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn


Staten sette ein stoppar for at Horten kommune kan nekte serveringsstadar skjenkebevilling, dersom dei ikkje betaler den lovfesta minstelønna i bransjen. Risør, Tvedestrand og Kristiansand kan ha funne ei alternativ.

FriFagbevegelse, 07.06.22
EU vil innføre minstelønn – kan få konsekvenser for Norge

EU vil innføre minstelønn – kan få konsekvenser for Norge


Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til i dag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv. Tross sterk svensk motstand ligger det dermed an til at EU neste uke vedtar et forslag om lovfestet minstelønn.

FriFagbevegelse / NTB, 07.06.22
Minstelønn splitter fagbevegelsen i Europa. To av motpolene møttes på LO-kongressen

Minstelønn splitter fagbevegelsen i Europa. To av motpolene møttes på LO-kongressen


Det foregår en intens kamp i europeisk fagbevegelse om minstelønn. På LO-kongressen var to motpoler i dette spørsmålet oppe på talerstolen rett etter hverandre. Men verken leder i svensk LO Susanna Gideonsson eller generalsekretær i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, Luca Vinsentini, nevnte den dype kløfta mellom Norden og resten av Europa i dette spørsmålet.

FriFagbevegelse, 31.05.22
Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020


Et nytt notat fra Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene.

Fafo Østforum, 01.06.22