Skip to main content
Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn

Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn


Staten sette ein stoppar for at Horten kommune kan nekte serveringsstadar skjenkebevilling, dersom dei ikkje betaler den lovfesta minstelønna i bransjen. Risør, Tvedestrand og Kristiansand kan ha funne ei alternativ.

FriFagbevegelse, 07.06.22
EU vil innføre minstelønn – kan få konsekvenser for Norge

EU vil innføre minstelønn – kan få konsekvenser for Norge


Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til i dag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv. Tross sterk svensk motstand ligger det dermed an til at EU neste uke vedtar et forslag om lovfestet minstelønn.

FriFagbevegelse / NTB, 07.06.22
Minstelønn splitter fagbevegelsen i Europa. To av motpolene møttes på LO-kongressen

Minstelønn splitter fagbevegelsen i Europa. To av motpolene møttes på LO-kongressen


Det foregår en intens kamp i europeisk fagbevegelse om minstelønn. På LO-kongressen var to motpoler i dette spørsmålet oppe på talerstolen rett etter hverandre. Men verken leder i svensk LO Susanna Gideonsson eller generalsekretær i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, Luca Vinsentini, nevnte den dype kløfta mellom Norden og resten av Europa i dette spørsmålet.

FriFagbevegelse, 31.05.22
Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020


Et nytt notat fra Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene.

Fafo Østforum, 01.06.22
Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Fortsatt utfordringer i transportnæringen


Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Seks av ti bestillere følger ikke opp underleverandører.

– Konsekvensen av manglende oppfølging fra bestillere kan være at utenlandske arbeidstakere blir utsatt for grov utnyttelse og lønnstyveri, sier Torger Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet, 12.05.22
Minneord: – En internasjonal strateg

Minneord: – En internasjonal strateg


– Fagforeningsmannen Kjell Skjærvø er død. Hans bortgang er et tap for alle som ønsker et solidarisk samfunn med små forskjeller, skriver LO-rådgiver Jonas Bals.

Dagsavisen, 19.05.22
EUs minstelønnsforlag er forsinket, Norden er splittet

EUs minstelønnsforlag er forsinket, Norden er splittet


Forslaget om en europeisk minstelønn er forsinket. Europaparlamentet forhandler for tiden om et kompromissforslag med Det europeiske råd. Ukraina-krigen og det franske presidentvalget har gjort at fremdriften har mistet fart. Men det handler også om at uenigheten innad i EU fortsatt er stor.

Arbeidsliv i Norden, 23.04.22
Tariffoppgjøret 2022: Betydelig minstelønnsløft i bygg

Tariffoppgjøret 2022: Betydelig minstelønnsløft i bygg


12 timer på overtid kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) til enighet i meklingen på Fellesoverenskomsten for byggfag. Fellesforbundets forhandlingsleder Per Skau er meget fornøyd med gjennomslagene i dette oppgjøret.

Fellesforbundet, 05.04.22
Debatt: – Nei til EUs minstelønn – nei til svekking av fagbevegelsen

Debatt: – Nei til EUs minstelønn – nei til svekking av fagbevegelsen


– EU er i ferd med å vedta et minstelønnsdirektiv som skal lovfeste retten til minstelønn i hele EU. Det kan høres ut som en god idé, men i Norge vil det svekke fagbevegelsen som her har stor makt når det gjelder å fastsette lønn. Det må ikke skje, skriver Karin Andersen og Roar Pedersen, Innlandet SVs fagligpolitiske nettverk.

Oppland Arbeiderblad, 04.04.22
Er EUs minstelønnsdirektiv EØS-relevant? Nytt nummer av EU&arbetsrätt

Er EUs minstelønnsdirektiv EØS-relevant? Nytt nummer av EU&arbetsrätt


Må Norge og Island implementere EU-direktivet om tilstrekkelig minstelønn når (hvis?) det blir vedtatt? Dette er ikke gitt, til tross for at de to landene vil være bundet av de fleste EUs arbeidsrettslige direktiver på grunn av avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS.

Det er en av sakene i av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Fafo Østforum, 04.04.22
Krav om høgare minstelønn: Over 16.000 bygningsarbeidarar kan legge ned arbeidet

Krav om høgare minstelønn: Over 16.000 bygningsarbeidarar kan legge ned arbeidet


Fellesforbundet har brote den frivillige meklinga med Byggenæringens Landsforening (BNL), og tar medlemmene ut i streik om partane ikkje blir einige innan tysdag 5. april. Over 16.000 bygningsarbeidarar kan legge ned arbeidet tysdag.

FriFagbevegelse, 31.03.22