Skip to main content
Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Fortsatt utfordringer i transportnæringen


Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Seks av ti bestillere følger ikke opp underleverandører.

– Konsekvensen av manglende oppfølging fra bestillere kan være at utenlandske arbeidstakere blir utsatt for grov utnyttelse og lønnstyveri, sier Torger Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet, 12.05.22
EUs minstelønnsforlag er forsinket, Norden er splittet

EUs minstelønnsforlag er forsinket, Norden er splittet


Forslaget om en europeisk minstelønn er forsinket. Europaparlamentet forhandler for tiden om et kompromissforslag med Det europeiske råd. Ukraina-krigen og det franske presidentvalget har gjort at fremdriften har mistet fart. Men det handler også om at uenigheten innad i EU fortsatt er stor.

Arbeidsliv i Norden, 23.04.22
Tariffoppgjøret 2022: Betydelig minstelønnsløft i bygg

Tariffoppgjøret 2022: Betydelig minstelønnsløft i bygg


12 timer på overtid kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) til enighet i meklingen på Fellesoverenskomsten for byggfag. Fellesforbundets forhandlingsleder Per Skau er meget fornøyd med gjennomslagene i dette oppgjøret.

Fellesforbundet, 05.04.22
Er EUs minstelønnsdirektiv EØS-relevant? Nytt nummer av EU&arbetsrätt

Er EUs minstelønnsdirektiv EØS-relevant? Nytt nummer av EU&arbetsrätt


Må Norge og Island implementere EU-direktivet om tilstrekkelig minstelønn når (hvis?) det blir vedtatt? Dette er ikke gitt, til tross for at de to landene vil være bundet av de fleste EUs arbeidsrettslige direktiver på grunn av avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS.

Det er en av sakene i av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Fafo Østforum, 04.04.22
Debatt: – Nei til EUs minstelønn – nei til svekking av fagbevegelsen

Debatt: – Nei til EUs minstelønn – nei til svekking av fagbevegelsen


– EU er i ferd med å vedta et minstelønnsdirektiv som skal lovfeste retten til minstelønn i hele EU. Det kan høres ut som en god idé, men i Norge vil det svekke fagbevegelsen som her har stor makt når det gjelder å fastsette lønn. Det må ikke skje, skriver Karin Andersen og Roar Pedersen, Innlandet SVs fagligpolitiske nettverk.

Oppland Arbeiderblad, 04.04.22
Krav om høgare minstelønn: Over 16.000 bygningsarbeidarar kan legge ned arbeidet

Krav om høgare minstelønn: Over 16.000 bygningsarbeidarar kan legge ned arbeidet


Fellesforbundet har brote den frivillige meklinga med Byggenæringens Landsforening (BNL), og tar medlemmene ut i streik om partane ikkje blir einige innan tysdag 5. april. Over 16.000 bygningsarbeidarar kan legge ned arbeidet tysdag.

FriFagbevegelse, 31.03.22
Renhold og a-krim: I år kan renholdernes arbeidsplasser vente seg besøk av Arbeidstilsynet

Renhold og a-krim: I år kan renholdernes arbeidsplasser vente seg besøk av Arbeidstilsynet


I løpet av de tre siste årene har Arbeidstilsynet kun hatt ett tilsyn ute på en renholdsbedrift. I år er renholdsbransjen på tilsynets prioriteringsliste.

– Det er bra. Når de sier at de vil prioriter renhold, kan vi ikke annet enn å applaudere det. Men nå må de ut til bedriftene. Det hjelper ikke å bare si at de skal prioritere renhold. Vi kommer til å følge nøye med, sier Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmandsforbundet.

FriFagbevegelse, 28.03.22
Raser etter 5G-avsløring: Naive, dårlige metoder eller lukker vi bare øynene?

Raser etter 5G-avsløring: Naive, dårlige metoder eller lukker vi bare øynene?


Vanlige kontrollrutiner fungerte ikke i en sak om serbiske underleverandører under byggingen av 5G-nett. – Det er på tide at næringslivet taklar risikoen med akrim betre og utviklar metodar som kan avsløre svindel, skriver Lars Mamen frå Fair Play Bygg Oslo og omegn i en kronikk.

FriFagbevegelse, 23.03.22
Opprop fra arbeidslivet parter: Vi er klare for seriøs flyktninginnsats

Opprop fra arbeidslivet parter: Vi er klare for seriøs flyktninginnsats


– Alle som kan og vil jobbe, bør få mulighet til det, og flest mulig av de ukrainske flyktningene må få et fotfeste i arbeidslivet, skriver representanter for mange av de største partsorganisasjonene i Norge.

De maner til hurtigordninger, men også til kamp mot risikoen for at de utnyttes av useriøse aktører.

E24, 23.03.22
Klassekampen: Nesten bare innvandrere og mange sysselsatte i Oslos fattigkø

Klassekampen: Nesten bare innvandrere og mange sysselsatte i Oslos fattigkø


Avisa har intervjuet personer i køa til Fattighuset i Oslo, og finner at det i all hovedsak er utenlandske personer som ser seg nødt til å motta veldedighet. 15 av 66 intervjueobjekter var samtidig i jobb. – Seriøse aktører, midlertidighet og løse kontrakter preger flere av lavlønnsbransjene mange arbeidsinnvandrere får jobb i, poengterer avisa i sin lederartikkel.

FriFagbevegelse, 21.03.22
Vegvesenet informerer om hvordan EUs mobilitetspakke vil gjelde i Norge

Vegvesenet informerer om hvordan EUs mobilitetspakke vil gjelde i Norge


Noen av endringene – som innstramminger i kabotasjseregelverket – har allerede trådt i kraft, andre vil komme på sikt. Etaten har samlet en egen oversikt over mobilitetspakken og overgangsreglene (i egen PDF).

Statens Vegvesen, 18.03.22
Krever at minstelønna i byggebransjen må kraftig opp

Krever at minstelønna i byggebransjen må kraftig opp


Lønnsoppgjøret i byggebransjen er spådd til å bli tøft i år. I dag gikk startskuddet da partene møttes og overleverte kravene. – Avstanden er stor, og vi krever at minstelønna må opp slik at lav lønn ikke blir et vinnerargument i anbudskonkurranser, sier Per Skau, forhandlingsleder for Fellesforbundet.

FriFagbevegelse, 17.03.22