YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg

2020
Virkninger av allmenngjøring

Virkninger av allmenngjøring

Faktaflak fra Fafo Østforum

2015–2021
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Fafo Østforum seminar
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

  • mandag 18. mars 2013
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016
Kapittel: Prospects and obstacles of a European minimum wage policy

Kapittel: Prospects and obstacles of a European minimum wage policy

I boken: Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth

2015
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum seminar
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

  • tirsdag 27. oktober 2015
  •      kl. 14-16
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie