Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som omfattes av denne avtalen. Lønn og arbeidsvilkår i avtalen blir dermed «ufravikelige minstevilkår».

Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge

Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge


Sjåfører i utenlandske transportvirksomheter som utfører oppdrag i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag til nye regler om utsendte sjåfører på høring.

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen


Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå være forberedt på å få besøk fra oss, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Renholdsbransjen slår ut på flere av sårbarhetskriteriene for utnyttelse i arbeidslivet: mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og en del ubekvemme arbeidstider.

Sverige gjør som Danmark: Saksøker EU i spørsmålet om minstelønn

Nu går Sverige i Danmarks fodspor om EU-mindsteløn


I går sendte Danmark de offisielle juridiske dokumentene til EU-domstolen i Luxembourg i et forsøk på å få det omstridte minstelønnsdirektivet i EU ulovliggjort. Og nå engasjerer Sverige seg med samme formål.

Tror Vlantana-dommen vil bety mindre sosial dumping på veiene

Tror Vlantana-dommen vil bety mindre sosial dumping på veiene


Flere sentrale skikkelser innen norsk transportbransje tror at færre vil forsøke å underbetale sine sjåfører, etter at eieren i transportselskapet Vlantana Norge ble holdt personlig ansvarlig for tilbakebetalingen av nærmere 20 millioner kroner.

Nå tar Danmark minstelønnsdirektivet til EU-domstolen

Danmark tar direktivet om minimilöner till EU-domstolen


Danmark og Sverige går hver sin vei, etter at EU-direktivet om minstelønn vedtas.

Fristen for annulleringssøksmål i minstelønnsdirektivet går ut denne uken

Fristen for annulleringssøksmål i minstelønnsdirektivet går ut denne uken


Den nye danske regjeringen har sagt de vil be om et annulleringssøksmål, men har formelt ikke gjort det ennå.

Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet


Regjeringen ber Arbeidstilsynet være mer synlige, føre mer tilsyn, i større grad benytte overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

52 litauiske lastebilsjåfører får rundt 20 millioner i erstatning

52 litauiske lastebilsjåfører får rundt 20 millioner i erstatning


Lagmannsretten holdt fast på tingrettens dom om at Vlantana Norge og eieren Vladas Stoncius jr. må betale ut erstatning.

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk andre halvår 2022

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker


Millioner på flukt fra Ukraina utløste nye verktøy for arbeidsmarkedsintegrering, og høy inflasjon skjerpet det sosialpolitiske fokuset. EUs sosiale søyle fylte 5 år, og det europeiske minstelønnsdirektivet ble formelt vedtatt. Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 2. halvår 2022.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie