Skip to main content
Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som omfattes av denne avtalen. Lønn og arbeidsvilkår i avtalen blir dermed «ufravikelige minstevilkår».

Mange bryter minstelønna i serveringsbransjen – nå kan de miste skjenkebevillingen

Mange bryter minstelønna i serveringsbransjen – nå kan de miste skjenkebevillingen


Rødt ønsker kraftigere virkemiddel overfor serveringssteder som ikke gir ansatte minstelønn.

– Dette er en bransje helt ut av kontroll. Veldig mange bryter den allmenngjorte minstelønnen, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

Lovløse tilstander i varebilbransjen. YTF krever handling

Lovløse tilstander i varebilbransjen. YTF krever handling


– De aller fleste bransjer i Norge er godt regulert, men i varebilbransjen er det vill vest og fritt frem. Sosial dumping og økonomisk kriminalitet florerer, og de seriøse aktørene skvises ut. Men politikerne sitter på hendene, de store nettbutikkene lukker øynene. Forbrukerne ser bare «gratis frakt», men vet ikke hva som ligger bak, sier leder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

Kommentar: – Anstendig arbeidsliv i serveringsbransjen

Les hele kommentaren: Anstendig arbeidsliv i serveringsbransjen


– Gjennom sitt veiledningsansvar kan fylkeskommunen bidra til at kommunene vurderer å inkludere kravet om allmenngjort minstelønn i sine alkoholpolitiske handlingsplaner, skriver Synne Bjørbæk og Paula Lorentzen fra Rødt Nordland.

Debatt - valg 2023: – Innføring av allmenngjøringsloven vil bidra til å sikre et mer seriøst arbeidsliv på Svalbard

Les hele innlegget: Vi må sikre trygge arbeidsforhold!


– Jeg er opptatt av at arbeidsvilkårene for de som jobber på Svalbard er gode, og at vi har et rettferdig og godt arbeidsliv. Da jeg fant ut at allmenngjøringsloven ikke gjelder på Svalbard, ble jeg derfor overrasket, skriver Fride H. Solberg, kandidat for Svalbard Høyre.

Når skal allmenngjøring på byggeplassene gjelde?

Maleren Tamás fikk ikke dekket kost og losji på jobb. Stor aktør bryter loven, mener Fellesforbundet


Sammen med to tidligere kolleger, anker Tamás Szabadi en dom fra tingretten som ikke ga dem dekning for reise, kost og losji som er lovfestet i tariffavtalen. Utfallet av saken vil ha stor betydning for når allmenngjøring på byggeplassene skal gjelde.

Fafo-prosjekt: Lønn i allmenngjorte bransjer 2022

Les mer om prosjektet Lønn i allmenngjorte bransjer 2022


På oppdrag fra Arbeidstilsynet, skal Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi kartlegge hvor mange arbeidstakere som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer.

Debatt: – Innføring av EUs minstelønnsdirektiv ville være et svik

Hamre: Innføring av EUs minstelønnsdirektiv ville være et svik


I et debattinnlegg tar Kim René Hamre, leder av Ungdom mot EU, stilling til konsekvensene dersom EU-kommisjonen vurderer EUs minstelønnsdirektiv som EØS-relevant.

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk første halvår 2023

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker


Europa har stort behov for arbeidskraft og kompetanse for det grønne og digitale skiftet. Et eget europeisk kompetanseår og aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere i unionen. Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 1. halvår 2023.

Økte minstelønnssatser for allmenngjorte bransjer

Tariffnemnda


Tariffnemnda har mottatt begjæringer om regulering av minstelønnssatsene for allmenngjorte bransjer. Endringene vil tre i kraft fra 15. juni 2023.

Sosial dumping: Jordbærplukkere i Sogn får hundretusener i erstatning

Sosial dumping: Jordbærplukkere i Sogn får hundretusener i erstatning: – Dommen er rettferdig, sier Julia


Sommeren 2019 var 42 polske bærplukkere leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Eieren av bemanningsbyrået er nå dømt til å betale sine ansatte 850.000 kroner.