Skip to main content
Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

52 litauiske lastebilsjåfører får rundt 20 millioner i erstatning

52 litauiske lastebilsjåfører får rundt 20 millioner i erstatning


Lagmannsretten holdt fast på tingrettens dom om at Vlantana Norge og eieren Vladas Stoncius jr. må betale ut erstatning.

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk andre halvår 2022

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker


Millioner på flukt fra Ukraina utløste nye verktøy for arbeidsmarkedsintegrering, og høy inflasjon skjerpet det sosialpolitiske fokuset. EUs sosiale søyle fylte 5 år, og det europeiske minstelønnsdirektivet ble formelt vedtatt. Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 2. halvår 2022.

Nytt nummer av EU&arbetsrätt: Danmark tar minstelønnsdirektivet til EU-domstolen

Nytt nummer av EU&arbetsrätt: Danmark tar minstelønnsdirektivet til EU-domstolen


Danmarks nye regjering tar minstelønnsdirektivet til EU-domstolen, Sverige implementerer det, men Norge og Island er ikke omfattet, skriver det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

EU&arbetsrätt, 21.12.22
Fristen nærmer seg: Press på den nye danske regjeringen for å skrote EUs minstelønn

Fristen nærmer seg: Press på den nye danske regjeringen for å skrote EUs minstelønn


18. januar er fristen dersom Danmark skal forsøke å få det nye minstelønnsdirektivet erklært i strid med EUs grunnlov. Fungerende arbeidsminister Peter Hummelgaard uttrykte i september en viss skepsis til en såkalt «annulleringsaksjon». Hva den nye regjeringen beslutter er fortsatt uvisst. I dansk fagbevegelse vokser utålmodigheten.

Fagbladet 3F, 13.12.22
Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen

Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen


Hotell- og restaurant-bransjen er en sårbar bransje for useriøsitet. Arbeidstilsynets inspektører går nå ut for å kontrollere at ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

Arbeidstilsynet, 25.11.22
Utreder allmenngjøring i norsk luftfart

Utreder allmenngjøring i norsk luftfart


Norsk Flygerforbund og NHO har startet et arbeid hvor målet er allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge. Målet er å unngå sosial dumping blant annet i kampen om offentlige anbud.

FriFagbevegelse, 14.11.22
Debatt om bearbeidingsutvalgets anbefalinger

Debatt om bearbeidsingutvalgets anbefalinger


Ask Økland i Pelagisk Forening er kritisk til bearibeidingsutvalgets forslag om at «Arbeidsmiljøloven bør tilpasses sesongpreget i sjømatindustrien, med målrettede unntak fra arbeidstidsordningene i høysesong.» 

– Det er trist at Økland ikkje ser at vi har ein fiskeindustri, som i verdsklasse klarer å tilpasse seg sesongar og enorme kvantum på kort tid, svarer Kristin Alnes, fagsjef industri og handel, Sjømat Norge.

Fiskeribladet, 6. og 13.11.22
Ingen minstelønn for varebilsjåfører

Ingen minstelønn for varebilsjåfører


Yrkestrafikkforbundet (YTF) og YS krevde allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Nå har tariffnemda vendt tommelen ned for kravet.

– Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn, sier YTF-leder Jim Klungnes.

YTF / NTB Info, 09.11.22
Allmenngjøring videreføres i 8 bransjer

Allmenngjøring videreføres i 8 bransjer


Tariffnemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022, besluttet fortsatt allmenngjøring innenfor åtte bransjer. Tariffnemnda har ennå ikke avsluttet behandlingen av godstransport.

Fafo Østforum, 07.11.22
Dette skjer med minstelønnsdirektivet

Dette skjer med minstelønnsdirektivet


EUs institusjoner vedtok 4. oktober det mye omtalte minstelønnsdirektivet. EUs medlemsland har fra nå frist frem til 15. november 2024 med å iverksette direktivet. For Norges del er direktivet ikke EØS-relevant og vil ikke tas inn i EØS-avtalen. Vil Danmark ta direktivet til EU-domstolen?

LO Brussel, 01.11.22
Hva gjør Sverige og Danmark med minstelønnsdirektivet?

Hva gjør Sverige og Danmark med minstelønnsdirektivet?


Danmark og Sverige stemte imot EUs minstelønnsdirektiv. Spørsmålet er hva som skjer nå, når direktivet er vedtatt. Kommer landene til å kreve at direktivet blir ugyldiggjort?

Arbeidsliv i Norden/EU & Arbetsrett, 28.10.22