Skip to main content
Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen

Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen


Hotell- og restaurant-bransjen er en sårbar bransje for useriøsitet. Arbeidstilsynets inspektører går nå ut for å kontrollere at ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

Arbeidstilsynet, 25.11.22
Debatt om bearbeidingsutvalgets anbefalinger

Debatt om bearbeidsingutvalgets anbefalinger


Ask Økland i Pelagisk Forening er kritisk til bearibeidingsutvalgets forslag om at «Arbeidsmiljøloven bør tilpasses sesongpreget i sjømatindustrien, med målrettede unntak fra arbeidstidsordningene i høysesong.» 

– Det er trist at Økland ikkje ser at vi har ein fiskeindustri, som i verdsklasse klarer å tilpasse seg sesongar og enorme kvantum på kort tid, svarer Kristin Alnes, fagsjef industri og handel, Sjømat Norge.

Fiskeribladet, 6. og 13.11.22
Utreder allmenngjøring i norsk luftfart

Utreder allmenngjøring i norsk luftfart


Norsk Flygerforbund og NHO har startet et arbeid hvor målet er allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge. Målet er å unngå sosial dumping blant annet i kampen om offentlige anbud.

FriFagbevegelse, 14.11.22
Ingen minstelønn for varebilsjåfører

Ingen minstelønn for varebilsjåfører


Yrkestrafikkforbundet (YTF) og YS krevde allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Nå har tariffnemda vendt tommelen ned for kravet.

– Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn, sier YTF-leder Jim Klungnes.

YTF / NTB Info, 09.11.22
Allmenngjøring videreføres i 8 bransjer

Allmenngjøring videreføres i 8 bransjer


Tariffnemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022, besluttet fortsatt allmenngjøring innenfor åtte bransjer. Tariffnemnda har ennå ikke avsluttet behandlingen av godstransport.

Fafo Østforum, 07.11.22
Dette skjer med minstelønnsdirektivet

Dette skjer med minstelønnsdirektivet


EUs institusjoner vedtok 4. oktober det mye omtalte minstelønnsdirektivet. EUs medlemsland har fra nå frist frem til 15. november 2024 med å iverksette direktivet. For Norges del er direktivet ikke EØS-relevant og vil ikke tas inn i EØS-avtalen. Vil Danmark ta direktivet til EU-domstolen?

LO Brussel, 01.11.22
Hva gjør Sverige og Danmark med minstelønnsdirektivet?

Hva gjør Sverige og Danmark med minstelønnsdirektivet?


Danmark og Sverige stemte imot EUs minstelønnsdirektiv. Spørsmålet er hva som skjer nå, når direktivet er vedtatt. Kommer landene til å kreve at direktivet blir ugyldiggjort?

Arbeidsliv i Norden/EU & Arbetsrett, 28.10.22
LO-lederen: – Det er ikke det samme behovet for en nasjonal minstelønn i Norge

LO-lederen: – Det er ikke det samme behovet for en nasjonal minstelønn i Norge


EU-kommisjonen har vurdert at minstelønnsdirektivet i sin helhet faller utenfor EØS-avtalen. Det er både LO-lederen og arbeidsministeren glad for. Dermed blir det ikke norsk lov, og vil derfor ikke rokke ved lønnsfastsettelsen i Norge.

FriFagbevegelse, 26.10.22
Minstelønnsdirektivet i EU er ikke EØS-relevant

Minstelønnsdirektivet i EU er ikke EØS-relevant


– Jeg er svært tilfreds med at Europakommisjonen vurderer direktivet som ikke EØS-relevant. Det er i samsvar med departementets vurdering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Minstelønnsdirektivet er nå publisert i EU-tidende, uten at direktivteksten er merket EØS-relevant.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 25.10.22
15. november: LOs luftfartskonferanse 2022

15. november: LOs luftfartskonferanse 2022


Kan man overleve med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten? Er det mulig å bli enige om felles regler for lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel kostpenger og allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge? Dette er spørsmål som vil bli belyst og debattert på LOs luftfartskonferanse.

LO
EUs minstelønn kan havne i EU-domstolen

EUs minstelønn kan havne i EU-domstolen


Dansk fagbevegelse ber den danske regjeringen om å bringe minstelønnsdirektivet inn for EU-domstolen i Luxembourg. Påstand: EU har ikke fullmakt til å lovregulere i spørsmål som har med lønn å gjøre.

LO Brussel, 21.10.22
Nytt nummer av EU&arbetsrätt: Danmark og Sverige stemte nei da minstelønnsdirektivet ble vedtatt

Nytt nummer av EU&arbetsrätt: Danmark og Sverige stemte nei da minstelønnsdirektivet ble vedtatt


Den 4. oktober stemte 23 av 27 medlemsland ja til kompromisset som ble fremforhandlet med Europaparlamentet. I forbindelse med vedtakelsen av direktivet kom det fra enkelte land spesielle uttalelser. Uttalelsen fra Danmark og Østerrike er interessante for nordiske lesere, skriver det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Fafo Østforum, 20.10.22