Skip to main content
Dansk kommentar: – Tre gode grunner til å slutte å sutre om EUs minstelønn

Dansk kommentar: – Tre gode grunner til å slutte å sutre om EUs minstelønn


– Stopp kampanjen mot EUs minstelønnsdirektiv, engasjer dere i stedet i utformingen av direktivet, skriver Mogens Blicher Bjerregård, internasjonal rådgiver og tidligere journalistpresident.

A4 Arbejdsliv.dk, 13.09.22
Regjeringen foreslår endringer i allmenngjøringsloven

Regjeringen foreslår endringer i allmenngjøringsloven


Forslaget innebærer at departementet kan gi forskrift om at oppdragstaker skal utlevere nødvendig dokumentasjon for at oppdragsgiver kan ivareta påseplikten.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 09.09.22
EU: Arbeidskraftmangel og minstelønn

EU: Arbeidskraftmangel og minstelønn


EU, i likhet med Norge, opplever en økende mangel på arbeidskraft etter at korona-perioden anses som over. Samtidig framstår mange av de ledige jobbene som lite attraktive for mange. I den sammenheng kan et nytt direktiv om minstelønn i EU kanskje spille en rolle.

LO Brussel, 09.09.22
EU-minstelønn: Bør Danmark jobbe for å få annulert direktivet?

EU-minstelønn: Bør Danmark jobbe for å få annulert direktivet?


Minstelønnsdirektivet i EU er svært nær ved å bli vedtatt.  Både regjeringen, fagbevegelsen og arbeidsgiverne i Danmark frykter at direktivet kan ødelegge den danske modellen og gi dårligere vilkår for danske arbeidere. Og nå pågår en debatt om den danske regjeringen bør prøve å få direktivet annulert.

Fagbladet 3F, 01.09.22
Reagerer på ytring om at EUs minstelønnsdirektiv er inspirert av den danske modellen

Reagerer på ytring om at EUs minstelønnsdirektiv er inspirert av den danske modellen


– Det er virkelighetsfjernt når A4 skriver at deler av EUs minstelønnsdirektiv kan styrke fagbevegelsen. For enhver politisk innblanding i lønnssaker er et angrep på den danske modellen som vi ikke kan forutse de mulige konsekvensene av, skriver Bente Sorgenfrey, nestleder FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

A4 Arbejdsliv.dk, 26.08.22
Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?


På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo-forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet. Opptak av seminaret kan du se på Fafo-tv.

Fafo Østforum, 16.08.22
EU-parlamentet godkjenner det kontroversielle minstelønndirektivet

EU-parlamentet godkjenner det kontroversielle minstelønndirektivet


Mulighetene for å stoppe det omstridte minstelønnsdirektivet er i ferd med å ta slutt. EU-parlamentets arbeidsutvalgt har sagt ja til forslaget, og alt tyder på at minstelønnsdirektivet blir vedtatt til høsten.

Fagbladet 3F, 12.07.22
Fafobåten 15. og 16. august 2022

Fafobåten 15. og 16. august 2022


Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2022 inviteres det til 13 seminarer, samt en forskerstafett med 15 etapper. Østforum-relevante arrangementer:

  • Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen.
  • Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?
  • Kompetanse i byggenæringen – hva skjer med fagene og fagligheten?
  • Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge.
Fafo Østforum
Nytt nummer av EU&arbetsrätt

Nytt nummer av EU&arbetsrätt


  • EU-domstolen: Nasjonale domstoler må ta stilling til om utleie «med rimelighet» kan anses som midlertidig
  • Politisk enighet om minstelønnsdirektiv
  • Svenske LO deltar igjen i DEFS-aktiviteter

Dette er tre av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Fafo Østforum, 05.07.22
EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?

EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?


– Både den førre og den noverande regjeringa har tidlegare gitt uttrykk for at direktivet ikkje er EØS-relevant. Vurderer regjeringa framleis EUs minstelønnsdirektiv som ikkje EØS-relevant – kvifor, eller kvifor ikkje? spør Ingrid Fiskaa (SV).

Stortinget, 29.06.22 og 04.07.22
Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen


Stortingsrepresentantene Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen ber regjeringen legge fram forslag om at kommuner ved tildeling av skjenkeløyve kan stille krav om at serveringsstedet dokumenterer at deres ansatte får allmenngjort minstelønn.

Stortinget, 20.06.22