Skip to main content
Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk første halvår 2023

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker


Europa har stort behov for arbeidskraft og kompetanse for det grønne og digitale skiftet. Et eget europeisk kompetanseår og aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere i unionen. Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 1. halvår 2023.

Debatt: – Innføring av EUs minstelønnsdirektiv ville være et svik

Hamre: Innføring av EUs minstelønnsdirektiv ville være et svik


I et debattinnlegg tar Kim René Hamre, leder av Ungdom mot EU, stilling til konsekvensene dersom EU-kommisjonen vurderer EUs minstelønnsdirektiv som EØS-relevant.

Økte minstelønnssatser for allmenngjorte bransjer

Tariffnemnda


Tariffnemnda har mottatt begjæringer om regulering av minstelønnssatsene for allmenngjorte bransjer. Endringene vil tre i kraft fra 15. juni 2023.

Sosial dumping: Jordbærplukkere i Sogn får hundretusener i erstatning

Sosial dumping: Jordbærplukkere i Sogn får hundretusener i erstatning: – Dommen er rettferdig, sier Julia


Sommeren 2019 var 42 polske bærplukkere leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Eieren av bemanningsbyrået er nå dømt til å betale sine ansatte 850.000 kroner.

– Høy arbeidsinnvandring til Norge etter 2004 har ført til økende lavlønnskonkurranse

– Lave lønninger, og særlig vedvarende lavlønn, kan være en bekymring for mange, men også en bekymring for samfunnet, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Person (Ap) på dagens lansering av Fafo-rapporten Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen?

Lønn og arbeidsvilkår i utelivsbransjen: Brot på reglar i sju av ti kontrollar

Lønn og arbeidsvilkår i utelivsbransjen: Brot på reglar i sju av ti kontrollar


Ein av fire kontrollerte verksemder hadde brot på reglane om minstelønn. Det er oppsummeringa til Arbeidstilsynet etter over 1.000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkåra på serverings- og overnattingsstadar.

Arbeidet med å gjøre allmenngjøringsloven gjeldende på Svalbard er satt på vent

Denne loven gjelder ikke for arbeidsfolk på Svalbard


– Utenlandske arbeidstakere kan få betalt 10 kroner i timen uten at det får konsekvenser, sier lederen av LO Svalbard.

Utenriksministerens redegjørelse for Stortinget om EU/EØS-saker

Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2023


Russlands brutale angrepskrig i Ukraina, minstelønnsdirektivet og EØS-midlene. Dette var blant temaene fa utenriksminister Anniken Huitfeldt i dag holdt sin halvårlige redegjørelse om EU/EØS-saker i Stortinget.

Sverige støtter dansk krav: Dropp minstelønnen i EU

Sverige bakker op om dansk krav: Drop mindsteløn i EU


Den svenske regjeringen har nå offisielt varslet EU-domstolen om at de støtter Danmarks forsøk på å få den kontroversielle minstelønnsloven i EU annullert.

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

Les hele nyhetsbrevet: EU&arbetsrätt nr 1 2023


  • ESA stiller spørsmål om Norges nye innleieregler
  • Danmarks hovedargumenter mot minstelønnsdirektivet er nå offentlige

Dette er to av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge

Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge


Sjåfører i utenlandske transportvirksomheter som utfører oppdrag i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag til nye regler om utsendte sjåfører på høring.

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen


Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå være forberedt på å få besøk fra oss, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Renholdsbransjen slår ut på flere av sårbarhetskriteriene for utnyttelse i arbeidslivet: mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og en del ubekvemme arbeidstider.