Skip to main content
Den svenske regjeringens motstand mot minstelønn er tonet ned

Den svenske regjeringens motstand mot minstelønn er tonet ned


I dag vedtok EUs ministerråd et kompromiss om minstelønn.
Sverige støttet sammen med et stort flertall av EUs medlemsland kompromisset, men protokollen var overraskende forsiktig formulert i lys av svenske arbeidsminister Eva Nordmarks løfte om å forsvare den svenske modellen «med alle tilgjengelige» midler.

Arbetsvärlden.se, 06.12.21
Minister om dansk nei til minstelønn: EU skal ikke blande seg

Minister om dansk nei til minstelønn: EU skal ikke blande seg


Den danske regjeringen frykter at EU-domstolen en gang i fremtiden kan tvinge Danmark til å innføre minstelønn. Danmark stemte derfor i går nei da til medlemslandenes mandat for videre forhandlinger på dette området.

A4 Arbejdsliv.dk, 07.12.21
Kommentar: – Lovfestet minstelønn er en dårlig idé

Kommentar: – Lovfestet minstelønn er en dårlig idé


– Det vil være en fallitterklæring for fagbevegelsen i Norge å godta et system med lovfestet minstelønn. Det organiserte arbeidslivet vil bli svekket, skriver Kjell Werner, ansvarlig redaktør i ANB.

FriFagbevegelse, 07.12.21
Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren

Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren


I dag ble EUs arbeidsministere enige om sin foreløpige holdning til minstelønnsdirektivet. Dermed er saken ett skritt nærmere å finne sin konklusjon i trilogforhandlinger under det kommende franske formannskapet i EU, som begynner 1. januar 2022.

Utenriksdepartementet, 06.12.21
Debatt: – EUs minstelønn kan bli normen for de lavest betalte

Debatt: – EUs minstelønn kan bli normen for de lavest betalte


– Det blir ramaskrik fra danske fagforeninger med privat ansatte hver gang noen nevner EU-kommisjonens president Ursula von der Leyens kamp for å innføre minstelønn i de 6 EU-landene som ikke har det i dag. Skal vi unngå EU-innblanding i lønns- og arbeidsvilkår i Danmark, må vi også rydde i eget rede, skriver Johnny Nim, leder av den danske fagforeningen Det Faglige Hus.

A4 Arbejdsliv.dk, 30.11.21
Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum, 25.11.21
Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik


EU-landene nærmer seg nå innføring av en lovfestet minstelønn. De nordiske landene slåss mot dette med nebb og klør. Norden mener lønn skal overlates til forhandlinger mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne – og at politikerne skal holde seg unna. Norge kan slippe å innføre direktivet.

FriFagbevegelse, 22.11.21
YTFs fjerde grenseundersøkelse om lønnsforhold blant utenlandske godssjåfører

YTFs fjerde grenseundersøkelse om lønnsforhold blant utenlandske godssjåfører


Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse på Svinesund 11. og 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».

– Vi trenger informasjon for å holde fast på allmenngjøringen av lønna, og vi ønsker å avdekke de langsiktige trendene, YTFs forbundsleder Jim Klungnes.

YTF, 28.10.21
Danmark: Folketinget støtter regjeringens nei til EU-bestemt minstelønn

Danmark: Folketinget støtter regjeringens nei til EU-bestemt minstelønn


– Regjeringen har fått Folketingets støtte til å stemme nei til et direktiv om EU-bestemt minstelønn når EUs medlemsland møtes, sier fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) etter et møte i Europautvalget.

Berlingske, 18.11.21
Europaparlamentet med sterk støtte til europeisk minstelønn

Europaparlamentet med sterk støtte til europeisk minstelønn


Som venta ga eit stort fleirtall i Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité støtte til framlegget om eit direktiv om passande minstelønn i EU. I avrøystinga 11. november gjekk komiteen inn for strengare krav for å få unntak enn det Kommisjonen har gjort framlegg om. Medlemslanda i Rådet er venta å vedta ein posisjon 6. desember som går i motsett retning.

Stortingets EU/EØS-nytt, 18.11.21
– Viktig å fortsette allmenngjøring av tariffavtaler

– Viktig å fortsette allmenngjøring av tariffavtaler


Mange arbeidstakere sikres bedre betingelser med allmenngjøring av tariffavtaler. Forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener ordningen må fortsette på tross av at den ikke anses som noen vidunderkur.

Arbeidsliv i Norden, 16.11.21
Allmenngjøring av tariffavtaler – det nestbeste alternativet?

Allmenngjøring av tariffavtaler – det nestbeste alternativet?


Hvorfor er det så stor motstand i Norden mot EU-kommisjonens forslag om lovfestet minstelønn? Svaret er at de nordiske landene mener de har et nesten perfekt forhandlingssystem, så hvorfor endre noe som fungerer? I mange land i Europa, hvor partene i arbeidslivet er svakere, er allmenngjøring av tariffavtaler en viktig del av lønnsmodellen.

Arbeidsliv i Norden, 16.11.21