Skip to main content
Hjemmekontor ga de regionale verneombudene mer tid til å spore opp ikke-godkjente renholdsbedrifter

Hjemmekontor ga de regionale verneombudene mer tid til å spore opp ikke-godkjente renholdsbedrifter


En av oppgavene til de regionale verneombudene er å finne ikke-godkjente renholdsbedrifter. Å finne disse bedriftene er rene detektiv-virksomheten. Å reise ut med håp om å treffe på noen av disse bedriftene er helt fåfengt. Jobben foregår foran PC-en. Da pandemien kom i fjor måtte de regionale verneombudene i renhold holde seg hjemme i tre måneder. Fra hjemmekontoret doblet de kontakten med ikke-godkjente bedrifter.

FriFagbevegelse, 26.04.21
Forslag om tariffavtaledekning på 90 prosent for å slippe å innføre EUs minstelønnsdirektiv

Forslag om tariffavtaledekning på 90 prosent for å slippe å innføre EUs minstelønnsdirektiv


De to saksordførerne i EU-parlamentet med ansvar for minstelønnsdirektivet presenterte i dag sin innstilling. Sammenlignet med kommisjonens opprinnelige forslag foreslår de to viktige endringer: Terskelen for andelen som omfattes av en tariffavtale høynes fra 70 til 90 prosent for å slippe å innføre EUs minstelønnsdirektiv. Nivået på minstelønn må være minst 50 prosent av gjennomsnittslønnen.

Nedenfor kan du lese saker der Stortingets EU/EØS-nytt, LO Brussel og Europaportalen.se omtaler innstillingen.

Fafo Østforum, 23.04.21
Utenriksministerens redegjørelse for Stortinget om EU/EØS-saker

Utenriksministerens redegjørelse for Stortinget om EU/EØS-saker


Handels- og samarbeidsavtale med Storbritannia etter Brexit. EUs fjerde jernbanepakke etter Høyesteretts behandling. Arbeidsliv og minstelønn. EØS-midlene. Dette var blant temaene da utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i dag holdt sin redegjørelse om EU/EØS-saker i Stortinget.

Utenriksdepartementet, 08.04.21
Kronikk: Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk

Kronikk: Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk


– Hva er den viktigste årsaken til at norsk jordbruksmatforsyning hvert eneste år gjør seg stadig mer avhengig av utenlandsk bosatt arbeidskraft? Svaret er elendig lønnsomhet for gårdbrukere som produserer mat. Hvem holder prisene nede: regjeringa, skriver Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet, stortingsrepresentant Buskerud.

Drammens Tidende, 24.03.21
EUs regionkomite støtter utkastet til direktiv om minstelønn i EU

EUs regionkomite støtter utkastet til direktiv om minstelønn i EU


EUs regionkomite (CoR) har debattert EU-kommisjonens initiativ om minstelønn.

– Vi trenger et bindende mål om en minstelønn som representerer minst 60% av den nasjonale brutto medianlønnen og 50% av den nasjonale brutto gjennomsnittslønnen, heter det i en uttalelse fra EUs regionkomite (CoR) 19. mars.

Fafo Østforum, 25.03.21
Forslaget om minstelønn i Europa får – nesten – grønt lys

Forslaget om minstelønn i Europa får – nesten – grønt lys


– EU kan vedta EU-kommisjonens forslag til et direktiv om minstelønn – forutsatt at en artikkel slettes eller endres. Dette var svaret fra Ministerrådets juridiske tjeneste, som på anmodning fra den danske regjeringen nå har kommentert. Nå er spørsmålet hva kommisjonens neste skritt vil være, skriver Kerstin Ahlberg, redaktør EU & Arbetsrätt.

Arbeidsliv i Norden, 19.03.21
Ny lovfesta minstelønn kjem ikkje før tidlegast i mai

Ny lovfesta minstelønn kjem ikkje før tidlegast i mai


Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men innannfor ni bransjer er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort. Grunna seine lønnsoppgjer i fjor på grunna av koronapandemien, blir den lovfesta minstelønna i ni bransjar vedtatt seinare enn vanleg.

FriFagbevegelse, 19.03.21
Høring: Forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven

Høring: Forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven


Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å forskriftsfeste oppdragstakers plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon om arbeidstakers lønns-og arbeidsvilkår til oppdragsgiver. Plikten følger i dag av kontraktsklausuler mellom partene. Endringen er en kodifisering av gjeldende praksis og innebærer således ingen nye plikter for oppdragstakere.

Arbeids- og sosialdepartementet, 16.03.21
Rådets juridiske avdeling uttaler seg om minstelønn

Rådets juridiske avdeling uttaler seg om minstelønn


Flere EU-land, inkludert de nordiske, har bedt Rådets juridiske avdeling om en juridisk vurdering av hjemmelsgrunnlaget for Europakommisjonens forslag til minstelønn. Uttalelsen er nå sendt EUs medlemsland (Rådet), men er foreløpig ikke offentlig. Ifølge media mener Rådets juridiske avdeling at hjemmelsgrunnlaget er riktig, men foreslår noen endringer for bedre å tilpasse direktivet og virkeområdet.

Stortingets EU/EØS-nytt, 11.03.21
Nytt faktaflak fra Fafo: Mange med svært lav lønn i grønn sektor

Nytt faktaflak fra Fafo: Mange med svært lav lønn i grønn sektor


Innen jordbruks- og gartnerivirksomhet er lønnssatsen allmenngjort – med andre ord er en minstelønn pålagt, uansett tariffavtale eller ei. Dette faktaflaket, skrevet av Fafo-forsker Bård Jordfald, ser nærmere på hvor mange arbeidsforhold som hadde lønn over, på eller under de allmenngjorte satsene, samt hvordan lønningene varierte etter kjennetegn på arbeidstakerne.

Fafo Østforum, 05.03.21
Leder: – Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket

Leder: – Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket


– Fire av ti utenlandske arbeidere jobber for under minstelønn i landbruket, skriver Nationen. Det er ulovlig og svært uheldig. Koronaen har vist at Norge er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi forventer derfor at arbeidsgivere, også i landbruket, i alle fall betaler minstelønna for mange sesongarbeidere. Minstelønna i landbruket er på rundt 140 kroner timen.

Adresseavisen, 04.03.21