Skip to main content
Regjeringen fornyer anbud til dansk/litauisk flyselskap

Regjeringen fornyer anbud til dansk/litauisk flyselskap


Det danske flyselskapet DAT, med sitt litauiske datterselskap, får fortsette å operere Florø-Oslo fram til 2024. Det bekrefter samferdselsdepartementet. Flyselskapet benytter litauiske lønns- og arbeidsforhold også på det norske rutenettet. 

FriFagbevegelse, 30.08.21
Kommentar: – En Norgesmodell må ikke ende med «rykk tilbake til start»

Kommentar: – En Norgesmodell må ikke ende med «rykk tilbake til start»


Byggmesterforbundet er enig i behovet for en opprydding i hele byggenæringen. Dessverre vil en «Norgesmodell» med foreslåtte føringer sementere nasjonalt regelverk og samtidig angripe lokale modeller som faktisk har bidratt til sunnere konkurranse og mere ordnede forhold på byggeplassene, skriver Frank Ivar Andersen i en kommentar.

Bygg.no, 27.08.21
Fagforeninger streiket mot innleie i byggebransjen: – Utfordringene er aller størst i Oslo

Fagforeninger streiket mot innleie i byggebransjen: – Utfordringene er aller størst i Oslo


Kravet om forbud mot innleie i byggebransjen på Østlandet ble markert med en politisk streik foran Stortinget 26. august. Fagforeningene for bygningsarbeidere i Oslo, Elektromontørene, Heismontørene og LO i Oslo hadde regien.

FriFagbevegelse, 26.08.21
Hva vil partiene gjøre med bemanningsbransjen?

Hva vil partiene gjøre med bemanningsbransjen?


SV og Rødt vil avvikle og forby bransjen. Ap og Sp vil stramme kraftig inn på innleie fra bemanningsbyrå, mens resten av partiene stort sett mener reglene er gode nok, ifølge FriFagbevegelses gjennomgang av partiprogrammene.

FriFagbevegelse, 25.08.21
Politisk streik for Østlandet-forbud mot bemanningsbransjen

Politisk streik for Østlandet-forbud mot bemanningsbransjen


Til tross for at Oslo kommune har strammet kraftig inn for bemanningsbransjen går bygningsarbeiderne nå til politisk streik for å forby bemanningsbransjen på Østlandet. – Fortsatt et kjempeproblem, sier mangeårig fagforeningsarbeider Boye Ullmann.

Dagsavisen.no, 26.08.21
Hva mener partiene om tiltak i transportbransjen?

Hva mener partiene om tiltak i transportbransjen?


Forbud mot utenlandsk transport i Norge og et eget trafikkpoliti er blant forslagene til «medisin», når partiene svarer på hva de vil gjøre for å redde norsk transportbransje.

FriFagbevegelse, 26.08.21
Påtaler langvarig likebehandlingssak

Påtaler langvarig likebehandlingssak


Manglende likebehandling av lønn til innleide fra Rogaland-selskapet NSE Industrier har vært en lengre dragkamp. Tross vedtak og press har likebehandlingen tatt svært lang tid å få på plass. NSE mener de er en produksjonsbedrift, ikke en bemanningsbedrift.

FriFagbevegelse, 26.08.21
Kreves erstatning etter varsling om underbetaling

Kreves erstatning etter varsling om underbetaling


Tillitsvalgt ved tunnelprosjekt varslet arbeidsgiveren, hovedentreprenøren, om at underleverandør ikke fulgte minstelønnkravet. Nå blir han saksøkt av underleverandøren, Stavanger-selskapet El Solutions, for omkostninger knyttet til at de ble utestengt fra prosjektet. Saken kommer denne uka opp i Salten og Lofoten tingrett.

FriFagbevegelse, 24.08.21
Arbeidstilsynet får utvidet minstelønn-rolle

Arbeidstilsynet får utvidet minstelønn-rolle


Fra 1. juli kan Arbeidstilsynet gi arbeidsgivere pålegg om faktisk å utbetale minstelønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Tidligere har de kunnet kontrollere og etterprøve at dette har skjedd, men den ansatte selv måtte kreve etterbetaling av for lite utbetalt lønn og overtid.

Byggmesteren, 05.08.21
Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag

Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag


I fjorårets lønnsoppgjør fikk Norsk Arbeidsmandsforbund plass en ny tekst i renholdsbedriftenes overenskomst. Den sikrer renholderne betaling for all reising mellom ulike oppdrag, og dekning for utgifter knyttet til reisetida. Renholdernes nye minstelønn er nå lovfestet. Men renholdere uten tariffavtale har fortsatt ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag.

FriFagbevegelse, 25.06.21
Sverige bytter minstelønnstaktikk

Sverige bytter minstelønnstaktikk


Den svenske regjeringen krever ikke lenger et geografisk unntak for Sverige (og Danmark) fra EUs minstelønnsdirektiv. Derimot vil den at direktivet ikke skal gi noen individuelle rettigheter. Det betyr at en uorganisert ikke kan påberope seg en minstelønn som er hjemlet i en tariffavtale.

LO Brussel, 25.06.21
Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar


Frå 1. juli har alle som jobbar i desse bransjane nye lovfesta lønns- og arbeidsvilkår. I år blir lønns-hoppet ekstra stort.

FriFagbevegelse, 22.06.21