Skip to main content
Nye minstelønnssatser

Nye minstelønnssatser


Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

(EL & IT, 02.06.15)
- Dokumentasjonkravene er for strenge

- Dokumentasjonkravene er for strenge


- Allmenngjøring av tariffavtalene er et svært viktige tiltak for å hindre sosial dumping, men dokumentasjonskravene er for strenge, og det gjør svært vanskelig å få allmenngjort en tariffavtale.  Det var en av av de sju uttalelsene som ble enstemmig vedtatt på Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund.

(Norsk Arbeidsmandsforbund, 31.05.15)
Norsk Arbeidsmandsforbund vil synliggjøre renholderne

Norsk Arbeidsmandsforbund vil synliggjøre renholderne


Allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten har utløst ekstra stort press på tariffbundne bedrifter, da flere bedrifter nå opererer utelukkende med allmenngjort minstelønn. Norsk Arbeidsmandsforbund krever derfor at det må etableres rutiner for at offentlige anbud i renholdsbransjen må inneholde krav til kvalitet og kompetanse, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.

(Fri Fagbevegelse, 30.05.15)
Tariffavtalen for turbussjåfører ble allmenngjort

Tariffavtalen for turbussjåfører ble allmenngjort


Det er den tredje tariffavtalen som er allmenngjort hittil i år. YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet var først ute med å fremme krav om allmenngjøring av tariffavtalene for turbussjåfører. Når forskriften er utarbeidet, vil det komme informasjon om hva som blir allmenngjort, for eksempel lønn, diett og overnatting.

Les også: Bussjåførene vant fram (Yrkestrafikkforbundet)

(Fri Fagebvegelse, 27.05.15)
Vil ha allmenngjøring på norsk sokkel

Vil ha allmenngjøring på norsk sokkel


Norske skip flagger ut, og Olav Berge, tillitsvalgt i Møkster Shipping, vil ha allmenngjøring av tariffavtalen på norsk sokkel, på lik linje med yrkessjåførene.

Se også: Rederiforbundet: - Allmenngjøring feil vei å gå (Maritime.no, 20.05.15)

(Maritime.no, 20.05.15)
Kommentar: På riktig vei

Kommentar: På riktig vei


- Allmenngjøring av tariffavtalen for lastebilsjåfører er godt nytt for alle i bransjen. Konkurransen om transportoppdragene vil ikke lenger avgjøres av sjåførenes lønnskostnader, skriver Roy Ervin Solstad, ansvarlig redaktør for Transportarbeideren.

(Fri Fagbevegelse, 15.05.15)
 Tyskland: Fortsatt strid om minstelønn

Tyskland: Fortsatt strid om minstelønn


Striden står fortsatt høyt i Tyskland om minstelønnen som ble innført 1. januar i år. Det er allerede en rekke unntak, deriblant for gruppen utenlandske transittsjåfører. Arbeidsgiverne presser på for flere unntak, men tysk LO (DGB) sier at det ikke kommer på tale. 

(LOs Brusselkontor, 05.05.15)
 - Fjern dokumentasjonskravet

- Fjern dokumentasjonskravet


Strenge dokumentasjonskrav bidrar til at det er en sakte prosess å allmenngjøre en tariffavtale. - Fjern dokumentasjonskravet, sier Jon Olav Andersen, EL & IT-leder. Men arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har ingen planer om å foreslå endringer som vil gjøre det lettere å allmenngjøre tariffavtaler.

(Fri Fagbevegelse, 04.05.15)
- Allmenngjøring vil styrke rekrutteringen

- Allmenngjøring vil styrke rekrutteringen


Allmenngjøring av tariffavtalene for gods- og turbil vil kunne bedre rekrutteringen til transportfagene. – Under like konkurransevilkår vil transport være en vekstnæring som kan gi norsk ungdom gode og trygge arbeidsplasser i framtida, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

(Conpot, 28.04.15)
EU-aksept for tysk minstelønnsforslag

EU-aksept for tysk minstelønnsforslag


Det tyske forslaget til minstelønn har fått prinsipiell tilslutning i EU-parlamentet. Minimumslønninger på transportområdet er ikke til hinder for de fire friheter i det indre marked, mener EU-kommisjonen.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 30.03.15)
Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring

Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring


Nestlederen i Europaparlamentets transportkomite mener at Tysklands minstelønn og andre lands planer om allmenngjøring av minstelønnssatser innen transportsektoren ikke er en god idé. Han mener utfordringene i stedet må løses via klarere kabotasjeregler og økt kontrollvirksomhet.

(NHO Transport, 20.03.15)
Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen

Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen


YS og LO har begjært allmenngjøring av tariffavtaler innenfor gods- og turbil, inkludert utenlandske transportører og turistbusser i Norge. - ​Allmenngjøring bør kun brukes når det påviselig er store problemer med sosial dumping. I disse tilfellene er det hverken godt dokumentert eller mulig å følge opp og derfor er vi mot allmenngjøring i disse bransjene, sier Inger Lise Blyverket, leder av Arbeidslivspolitikk i Virke.

(Virke, 16.03.15)