Skip to main content
Uklarheter om allmenngjøring i godstrafikk og turbuss

Uklarheter om allmenngjøring i godstrafikk og turbuss


Allmenngjøring innen godsbransjen trer i kraft 1. juli. Minstelønnssatsen i Bussbransjeavtalens turbildel skal også allmenngjøres, men det er uklart når allmenngjøringen blir iverksatt. Det har også vært reist spørsmål om hvordan Arbeidstilsynet skal kontrollere om  minstelønnsforskriften følges av norske og utenlandske transportører.

(NHO Transport, 11.06.15)
Allmenngjøringseffekt avhenger av kontroll

Allmenngjøringseffekt avhenger av kontroll


Utenlandske turbilsjåfører skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår når de kjører i Norge. Om de får det, er ikke Transportarbeiderforbundet overbevist om. De mener suksessen til allmenngjøringen avhenger av hvor mange turbusser som blir kontrollert av Arbeidstilsynet.

(Fri Fagbevegelse, 11.06.15)
Kommentar: - Allmenngjøring av godssjåførtariff kan virke mot sin hensikt

Kommentar: - Allmenngjøring av godssjåførtariff kan virke mot sin hensikt


Kravstillerne av allmenngjøring mente at det skulle forhindre useriøse lønnsforhold for utenlandske sjåfører i transportbransjen. Effekten blir nok den motsatte, for EU-retten, utsendingsdirektivet og arbeidsmiljøloven sier at allmenngjøring bare kan gjøres gjeldende i de tilfellene der en internasjonal transportjeneste er avtalt med en mottaker av transporttjenesten.

Se også: Nedslående av NHO om allmenngjøring (YTF, 10.06.15)

(NHO Logistikk og Transport, 05.06.15)
Bussjåførene vant frem

Bussjåførene vant frem


Det er stor glede i transportbransjen etter at kravet om allmenngjøring for bussjåfører nå har vunnet fram, sier YS-leder Jorunn Berland. Den nye forskriften skal nå utarbeides. Når den blir undertegnet, vil det komme informasjon om hva som blir allmenngjort, for eksempel lønn, diett og overnatting.

(YS, 03.06.15)
Nye minstelønnssatser

Nye minstelønnssatser


Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

(EL & IT, 02.06.15)
- Dokumentasjonkravene er for strenge

- Dokumentasjonkravene er for strenge


- Allmenngjøring av tariffavtalene er et svært viktige tiltak for å hindre sosial dumping, men dokumentasjonskravene er for strenge, og det gjør svært vanskelig å få allmenngjort en tariffavtale.  Det var en av av de sju uttalelsene som ble enstemmig vedtatt på Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund.

(Norsk Arbeidsmandsforbund, 31.05.15)
Norsk Arbeidsmandsforbund vil synliggjøre renholderne

Norsk Arbeidsmandsforbund vil synliggjøre renholderne


Allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten har utløst ekstra stort press på tariffbundne bedrifter, da flere bedrifter nå opererer utelukkende med allmenngjort minstelønn. Norsk Arbeidsmandsforbund krever derfor at det må etableres rutiner for at offentlige anbud i renholdsbransjen må inneholde krav til kvalitet og kompetanse, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.

(Fri Fagbevegelse, 30.05.15)
Tariffavtalen for turbussjåfører ble allmenngjort

Tariffavtalen for turbussjåfører ble allmenngjort


Det er den tredje tariffavtalen som er allmenngjort hittil i år. YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet var først ute med å fremme krav om allmenngjøring av tariffavtalene for turbussjåfører. Når forskriften er utarbeidet, vil det komme informasjon om hva som blir allmenngjort, for eksempel lønn, diett og overnatting.

Les også: Bussjåførene vant fram (Yrkestrafikkforbundet)

(Fri Fagebvegelse, 27.05.15)
Vil ha allmenngjøring på norsk sokkel

Vil ha allmenngjøring på norsk sokkel


Norske skip flagger ut, og Olav Berge, tillitsvalgt i Møkster Shipping, vil ha allmenngjøring av tariffavtalen på norsk sokkel, på lik linje med yrkessjåførene.

Se også: Rederiforbundet: - Allmenngjøring feil vei å gå (Maritime.no, 20.05.15)

(Maritime.no, 20.05.15)
Kommentar: På riktig vei

Kommentar: På riktig vei


- Allmenngjøring av tariffavtalen for lastebilsjåfører er godt nytt for alle i bransjen. Konkurransen om transportoppdragene vil ikke lenger avgjøres av sjåførenes lønnskostnader, skriver Roy Ervin Solstad, ansvarlig redaktør for Transportarbeideren.

(Fri Fagbevegelse, 15.05.15)
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Fafo Østforum seminar
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

  • mandag 18. mars 2013
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
 Tyskland: Fortsatt strid om minstelønn

Tyskland: Fortsatt strid om minstelønn


Striden står fortsatt høyt i Tyskland om minstelønnen som ble innført 1. januar i år. Det er allerede en rekke unntak, deriblant for gruppen utenlandske transittsjåfører. Arbeidsgiverne presser på for flere unntak, men tysk LO (DGB) sier at det ikke kommer på tale. 

(LOs Brusselkontor, 05.05.15)