- Allmenngjøring skal ikke brukes til å hindre konkurranse

- Allmenngjøring skal ikke brukes til å hindre konkurranse


Krav om innføring av tarifflønn for utenlandske sjåfører bærer preg av proteksjonisme. Omfanget av kabotasjetrafikken rettferdiggjør ikke et såpass inngripende virkemiddel som allmenngjøring av tariffer innebærer. NHO Logistikk og Transport går derfor i mot allmenngjøring av godstariff i det norske lastebilmarkedet.

(NHO Logistikk og Transport, 10.03.15)
- Behov for ny lov om allmenngjøring

- Behov for ny lov om allmenngjøring


- Dagens allmenngjøringssystem er for rigid, mener forbundsleder Hans O. Felix. Landsmøte i EL & IT Forbundet skal denne uken behandle en uttalelse om sosial dumping, der ett av kravene er at dokumentasjonskravet i allmenngjøringsloven må bortfalle eller endres.

(EL & IT, 09.03.15)
Godsmedlemmer i NHO Transport heller mot et ja til allmenngjøring

Godsmedlemmer i NHO Transport heller mot et ja til allmenngjøring


Allmenngjøring var et av temaene da NHO Transport arrangerte møte for godsmedlemmer, og deltakerne helte i retning av et ja til allmenngjøring. Det skyldes ikke minst at utenlandske selskaper i stadig større grad etablerer seg i Norge, men hyrer inn sjåfører fra tidligere Øst-Europa basert på mindreverdige lønns- og arbeidsvilkår. NHO Transports styre skal ta endelig stilling til spørsmålet den 10. mars.

(NHO Transport, 26.02.15)
Leiar: Må styre unna sosial dumping

Leiar: Må styre unna sosial dumping


- Lastebileigarane vil ha krav om minsteløn for å hindre sosial dumping med underbetalt arbeidskraft i transportnæringa. Tyskland og Frankrike går i bresjen for minstelønsordningar, men krava møter motstand frå EU-land som meiner dette handlar om å verne eige næringsliv mot konkurranse. Sunn og fri konkurranse må vi sjølvsagt både akseptere og arbeide for, men sosial dumping og lovlause tilstandar må vi kjempe imot, skriv Sunnmørsposten på leiarplass. 

(Sunnmørsposten, 24.02.15)
Minstelønn også i Frankrike

Minstelønn også i Frankrike


Frankrike følger Tyskland og Norsk Lastebileier-forening (NLF) og innfører krav om minstelønn som omfatter både kabotasje og internasjonale transporter til og fra landet. Det er den siste utviklingen og opptrappingen i kampen mot sosial dumping i Europa.

Se også: Tysk minstelønn for lastebilsjåfører (LO-kontoret i Brussel, 10.01.15)

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti" (Norsk Lastbileier-Forbund, 09.02.15)

(NLF, 20.02.15)
- Norske myndigheter bør studere hva som skjer i tysk transportnæring

- Norske myndigheter bør studere hva som skjer i tysk transportnæring


– Mens vi venter på at Tariffnemnda skal ta stilling til YS’ og YTFs krav om allmenngjøring av gods- og turbiloverenskomstene, bør norske myndigheter studere det som skjer i tysk transportnæring, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Der har myndighetene innført minstelønn for all internasjonal godstrafikk til og fra Tyskland og all innenlandsk trafikk med utenlandske kjøretøy i Tyskland (kabotasje).

(YTF / NTB Info, 19.02.15)
Fagbevegelsen stritter imot minstelønn

Fagbevegelsen stritter imot minstelønn


En lovpålagt minstelønn i EU vil ligge lavere enn de aller fleste tariffsatsene i Norden. Derfor er både norske, svenske og danske fagorganisasjoner imot en eventuell europeisk minstelønn. - Lønnsnivået vil raskt kunne bli satt under press. Og selv om noen arbeidstakere vil kunne få et økonomisk løft, vil gevinsten forsvinne for mange andre, sier Fafo-forsker Line Eldring.

(forskning.no / Fafo, 17.02.15)
Turbusser må ut etter 30 dager

Turbusser må ut etter 30 dager


Mens utenlandske godstransportører som foretar intern transport i Norge må ut av landet innen sju dager – og ikke kan ta mer enn tre oppdrag i Norge i løpet av den uken, er det i praksis ingen begrensning når det gjelder persontransport med turbusser. Det kan det bli slutt på nå. – Regjeringa vil foreslå at utenlandske turbiler kun kan operere i Norge 30 dager sammenhengende, eller 45 dager totalt i løpet av ett år, sa statssekretær John-Ragnar Aarset fra samferdselsdepartementet, da Fafo-rapporten "Arbeidsforhold i gods og turbil" ble presentert på Arbeidstilsynets Transportkonferanse.

Se også: NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring (NHO Reiseliv, 30.01.15)

(Fri Fagbevegelse, 13.02.15)

Tysk minstelønn for lastebilsjåfører


Etter at Tyskland innførte minstelønn raser debatten om hvem som skal omfattes og hvem som skal unntas. Skal den gjelde for utenlandske lastebilsjåfører på oppdrag i Tyskland, eller strider det mot fri flyt av tjenester? Den tyske regjering har så langt stått fast på at minstelønna skal gjelde for kabotasjekjøring i Tyskland.

(LO-kontoret i Brussel, 10.02.15)
NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"


Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er på linje med Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sitt krav om almenngjøring av timelønn og diettsatser. NLFs støtte til allmengjøring er betinget av at det blir effektive kontrolltiltak.

Se også: Felles front mot underbetaling i godstransportbransjen (Fri Fagbevegelse, 10.02.15)

(NLF, 09.02.15)
Minstelønn – mulighet eller trussel?

Minstelønn – mulighet eller trussel?


- Dropp berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus, skriver Berit Kvam i en innledende kommentar til dette temanummeret fra nettavisen Arbeidsliv i Norden. 

Nedenfor er det link til sakene om minstelønn (Arbeidsliv i Norden, 1/2015, 07.02.15):

NFS-leder: Drop modstanden mod at diskutere mindsteløn

Minimilöner kan bli fråga på Europafackets kongress

Norsk modell för minimilöner sprids till allt fler branscher

Transport ser på minimilöner för att begränsa social dumping i Sverige

Yttervänstern i Finland ensam om krav på minimilöner

(Arbeidsliv i Norden, 07.02.15)
Fakta: Allmenngjøring - tarifflønn til alle

Fakta: Allmenngjøring - tarifflønn til alle


Allmenngjøring av tariffavtaler er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Dette skjer ved at man gjør hele eller deler av tariffavtalene til standard for en hel bransje eller et område. Sist ut er elektrofagene.

(arbeidslivet.no, 04.02.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie