Skip to main content
Følger arbeidsgiverne opp renholdere?

Følger arbeidsgiverne opp renholdere?


- Vi har de siste årene sett mange avisoppslag om at renholdere jobber med elendige lønns- og arbeidsvilkår i flere av våre virksomheter. For oss i NTL er kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet svært viktig, sa forbundssekretær In­gerid Marie Utvik fra NTL på NTLs konferanse mot svart økonomi.

Se også: NTLs guide til arbeidet mot sosial dumping

(NTL, 10.12.15)
LO avviser lavere minstelønn for flyktninger

LO avviser lavere minstelønn for flyktninger


Å senke lønningene for å få flere flyktninger i arbeid er helt feil vei å gå, mener LOs sjeføkonom Stein Reegård. Arbeidsinnvandring har allerede redusert lønnsveksten i industrien med om lag 20 prosent det siste tiåret, og med 30 prosent i byggenæringen. – Det er store utslag, mener Reegård. Han fraråder lavlønnsmodellen på det sterkeste.

(Ukeavisen Ledelse, 08.12.15)
Debatt: – Spekter ønsker ikke minstelønn, men debatten må vi ta

Debatt: – Spekter ønsker ikke minstelønn, men debatten må vi ta


- I et innlegg på VOL 7. desember gir Høyres Arve Kambe inntrykk av at Spekter og jeg tar til orde for å innføre en nasjonal minstelønn i Norge. Det er en misforståelse. Spekter har alltid vært prinsipielt imot nasjonal minstelønn, og det er vi fortsatt, skriver Anne-Kari Bratten, adm. dir i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

(VOL, 07.12.15)
Debatt: – Minstelønn er ikke løsningen i Norge

Debatt: – Minstelønn er ikke løsningen i Norge


- Minstelønn er et viktig sosialt virkemiddel i mange land, men vil ikke være det i Norge, skriver Arve Kambe (H), leder i Stortingets Arbeids- og sosialkomite. Han poengterer at Norge skiller seg ut ved å ha et velfungerende tre-partssamarbeid, samt at Norge allerede en lovgivning som skal ivareta formålet med minstelønn: Allmenngjøringsloven.

(VOL, 07.12.15)
Vil tenke nytt om minstelønn

Vil tenke nytt om minstelønn


Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter er ihuga motstander av nasjonal minstelønn. Men strømmen av flyktninger setter landet i en helt ny situasjon, sa hun da hun åpnet foreningens Arbeidslivskonferanse tirsdag.

(siste.no / ANB, 01.12.15)
- Vi vil få en ny underklasse i norsk arbeidsliv

- Vi vil få en ny underklasse i norsk arbeidsliv


Asylstrømmen til Norge gjør at arbeidsgiverorganisasjonene nå vil utrede muligheten for å innføre nasjonal minstelønn. LO-leder Gerd Kristiansen mener at det er naivt å tro at de lave lønningene kun vil begrenses til de flyktningene som begynner å jobbe her i landet.

(NRK, 02.12.15)
NHO ber regjeringen vurdere nasjonal minstelønn

NHO ber regjeringen vurdere nasjonal minstelønn


– Flyktningsituasjonen gjør spørsmålet om minstelønn mer aktuelt, sier NHOs Svein Oppegård. – Vi får nå en kjempestor gruppe som ikke har den produktiviteten som kreves i vårt arbeidsliv. Derfor må vi se på hvordan vi kan utvide arbeidsmarkedet slik at det også blir rom for denne gruppen.

(Fri Fagbevegelse, 01.12.15)
Hvilken vei går anleggsbransjen?

Hvilken vei går anleggsbransjen?


- Vi som i generasjoner har arbeidet for en anstendig lønn for anleggsarbeidere og for anstendige bo- og arbeidsforhold ser at det vi har bygget opp – nå står i fare å bli revet ned, skriver hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik i Skanska i dette innlegget i bygg.no.

 

(bygg.no, 26.11.15)
Minstelønn -  for hvem?

Minstelønn - for hvem?


Tariffnemda har trukket opp en enda klarere grense for hvilken type godstransport med minstelønn som gjelder – og hvem det ikke gjelder for.

(Norsk Lastebileier-forbund, 05.11.15)
Virkninger av allmenngjøring

Virkninger av allmenngjøring

Faktaflak fra Fafo Østforum

2015–2021
YTF fornøyd med endret allmenngjøring

YTF fornøyd med endret allmenngjøring


Tariffnemda har endret virkeområde for allmenngjøringene for turbil og gods. De har tatt ut internasjonal transport fra virkeområdet, mens kabotasje og kombinerte transporter inngår. – Det blir nå tydeligere hvem allmenngjøringen gjelder for, og det blir enklere for Arbeidstilsynet å håndheve regelverket, sier Lin Andrea Gulbrandsen i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

 

(YTF, 03.11.15)
Allmenngjøring bremser negative virkninger

Allmenngjøring bremser negative virkninger


Arbeidsinnvandringen har ført til lavere lønnsvekst, lavere produktivitet og økte lønnsforskjeller i deler av norsk arbeidsliv. Forskere fra Samfunnsøkonomisk analyse, Fafo og Statistisk sentralbyrå har undersøkt virkningene av allmenngjøring i bygg, verftsindustri, renhold og jordbruk. Og en ny rapport fra Senter for lønnesdannelse viser at allmenngjøring av tariffavtaler har til en viss grad bremset de negative virkningene.

(arbeidslivet.no, 28.10.15)