YTF fornøyd med endret allmenngjøring

YTF fornøyd med endret allmenngjøring


Tariffnemda har endret virkeområde for allmenngjøringene for turbil og gods. De har tatt ut internasjonal transport fra virkeområdet, mens kabotasje og kombinerte transporter inngår. – Det blir nå tydeligere hvem allmenngjøringen gjelder for, og det blir enklere for Arbeidstilsynet å håndheve regelverket, sier Lin Andrea Gulbrandsen i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

 

(YTF, 03.11.15)
Allmenngjøring bremser negative virkninger

Allmenngjøring bremser negative virkninger


Arbeidsinnvandringen har ført til lavere lønnsvekst, lavere produktivitet og økte lønnsforskjeller i deler av norsk arbeidsliv. Forskere fra Samfunnsøkonomisk analyse, Fafo og Statistisk sentralbyrå har undersøkt virkningene av allmenngjøring i bygg, verftsindustri, renhold og jordbruk. Og en ny rapport fra Senter for lønnesdannelse viser at allmenngjøring av tariffavtaler har til en viss grad bremset de negative virkningene.

(arbeidslivet.no, 28.10.15)

Ny rapport om allmenngjøring


Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. Rapporten ble presentert i dag - last ned presentasjonene fra seminarets nettside. Se opptak av seminaret på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 27.10.15)
- Allmenngjøring virker

- Allmenngjøring virker


- Allmenngjøring har ikke økt gratispassasjerproblemet for fagforeningene, men snarere gjort det lettere å rekruttere utenlandske arbeidere. Det sa LO-sekretær Trude Tinnlund under Fafo Østforum seminar om allmenngjøring i dag.

(LO, 27.10.15)
– Mange har betalt ulovlig lav lønn

– Mange har betalt ulovlig lav lønn


En ny rapport viser at arbeidsinnvandringen de siste ti årene har gjort at lønningene i bygg- og anlegg har bremset kraftig de siste ti årene. Men det kunne vært langt verre, mener Byggenæringens Landsforening (BNL). Uten frontfagmodellen for lønnsdannelse, allmenngjort minstelønn og høy organisasjonsgrad, ville forskjellene vært enda større, mener Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

(NRK, 27.10.15)
Arbeidsinnvandringen bremser lønnsveksten

Arbeidsinnvandringen bremser lønnsveksten


Økte lønnsforskjeller, mindre lønnsvekst og lavere produktivitet. Slik har arbeidsinnvandringen påvirket deler av norsk arbeidsliv, viser en ny rapport som presenteres på et Fafo Østforum seminar i dag. Prosjektleder har vært Roger Bjørnstad (bildet). Allmenngjøring har bare begrenset effekt.

(NRK, 27.10.15)
Sjekker ikke utenlandske sjåførers lønn

Sjekker ikke utenlandske sjåførers lønn


Siden 1. juli har utenlandske sjåfører som kjører transport internt i Norge hatt krav på norsk lønn. Men ingen sjekker om de faktisk får det.

Les også: Statlige Posten kjører gods i Norge med sitt eget slo­va­kiske laste­bil­sel­skap (ABC Nyheter, 21.10.15)

(Nettavisen, 22.10.15)
Fjerner internasjonal transport fra allmenngjøringsforskriften

Fjerner internasjonal transport fra allmenngjøringsforskriften


Vanlig internasjonal godstransport med lastebiler skal ikke omfattes av allmenngjøring, har Tariffnemnda besluttet. Forskriften om allmenngjøring av tarifflønn gjelder dermed bare for kabotasjetransport og kombinerte transporter. Både Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO er fornøyd med endringen.

(Fri Fagbevegelse, 19.10.15)
 FrP vil utrede krav om norske vilkår på norsk sokkel

FrP vil utrede krav om norske vilkår på norsk sokkel


Norsk Sjøoffisersforbund har lenge presset på regjeringen for å få en utredning av handlingsrommet for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Nå vil FrP se på spørsmålet med et nytt blikk, og begrunner det med siste halve årets endringer for den maritime næringen, spesielt innen offshore-segmentet.

(Maritime, 15.10.15)
Ut mot løsarbeidersamfunnet

Ut mot løsarbeidersamfunnet


Seniorforsker Line Eldring, ved Fafo, tegnet et dramatisk bilde av hvordan utviklingen har vært de siste drøye ti årene. Mange av de store endringene i norsk arbeidsliv knytter seg til den økte arbeidsinnvandringen etter 2005, fortalte hun til Fellesforbundets landsmøte. Ap-leder Jonas Gahr Støre vedkjente at det er behov for å forenkle loven om allmenngjøring for å motvirke sosial dumping.

(Dagsavisen, 13.10.15)
Allmenngjøring av tarifflønn: Gjelder ikke internasjonal transport

Allmenngjøring av tarifflønn: Gjelder ikke internasjonal transport


Tariffnemda har i dag besluttet å endre forskriften om allmenngjøring av tarifflønn slik at den bare skal gjelde for kabotasjetransport og kombinerte transporter, men ikke for internasjonale oppdrag. Endringen vil tre i kraft så snart tariffnemda har fått laget ny forskrift.

(NHO Logistikk og Transport, 13.10.15)
Allmenngjøring i turbilnæringen fortsatt uavklart

Allmenngjøring i turbilnæringen fortsatt uavklart


Forskriften for allmenngjøring av lønn til ansatte i turbilnæringen er ennå ikke klar. Nytt møte i tariffnemnda holdes mandag 12. oktober. Da skal det avklares hvilke typer transport som skal omfattes.

(NHO Transport, 09.10.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie