Skip to main content
 Tyskland: Fortsatt strid om minstelønn

Tyskland: Fortsatt strid om minstelønn


Striden står fortsatt høyt i Tyskland om minstelønnen som ble innført 1. januar i år. Det er allerede en rekke unntak, deriblant for gruppen utenlandske transittsjåfører. Arbeidsgiverne presser på for flere unntak, men tysk LO (DGB) sier at det ikke kommer på tale. 

(LOs Brusselkontor, 05.05.15)
 - Fjern dokumentasjonskravet

- Fjern dokumentasjonskravet


Strenge dokumentasjonskrav bidrar til at det er en sakte prosess å allmenngjøre en tariffavtale. - Fjern dokumentasjonskravet, sier Jon Olav Andersen, EL & IT-leder. Men arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har ingen planer om å foreslå endringer som vil gjøre det lettere å allmenngjøre tariffavtaler.

(Fri Fagbevegelse, 04.05.15)
- Allmenngjøring vil styrke rekrutteringen

- Allmenngjøring vil styrke rekrutteringen


Allmenngjøring av tariffavtalene for gods- og turbil vil kunne bedre rekrutteringen til transportfagene. – Under like konkurransevilkår vil transport være en vekstnæring som kan gi norsk ungdom gode og trygge arbeidsplasser i framtida, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

(Conpot, 28.04.15)
EU-aksept for tysk minstelønnsforslag

EU-aksept for tysk minstelønnsforslag


Det tyske forslaget til minstelønn har fått prinsipiell tilslutning i EU-parlamentet. Minimumslønninger på transportområdet er ikke til hinder for de fire friheter i det indre marked, mener EU-kommisjonen.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 30.03.15)
Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring

Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring


Nestlederen i Europaparlamentets transportkomite mener at Tysklands minstelønn og andre lands planer om allmenngjøring av minstelønnssatser innen transportsektoren ikke er en god idé. Han mener utfordringene i stedet må løses via klarere kabotasjeregler og økt kontrollvirksomhet.

(NHO Transport, 20.03.15)
Allmenngjøringsforskrift for elektro er klar

Allmenngjøringsforskrift for elektro er klar


Tariffnemnda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler innen elektrofagene. Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore).

Se også: - Skuffet over at så få bestemmelser er tatt med (EL & IT, 17.03.15)
Protokoll og forskrift (Tariffnemda, 12.03.15)

(Arbeidstilsynet, 16.03.15)
Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen

Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen


YS og LO har begjært allmenngjøring av tariffavtaler innenfor gods- og turbil, inkludert utenlandske transportører og turistbusser i Norge. - ​Allmenngjøring bør kun brukes når det påviselig er store problemer med sosial dumping. I disse tilfellene er det hverken godt dokumentert eller mulig å følge opp og derfor er vi mot allmenngjøring i disse bransjene, sier Inger Lise Blyverket, leder av Arbeidslivspolitikk i Virke.

(Virke, 16.03.15)
- Ikke behov for allmenngjøring innen gods og buss

- Ikke behov for allmenngjøring innen gods og buss


Spekter støtter ikke en allmenngjøring av Godsbil- og Bussbransjeavtalen. I mangel av effektiv håndheving vil en allmenngjøring lett kunne føre til konkurransevridning til ulempe for aktører som vil forholde seg lojalt til en slik regulering.

(Spekter, 13.03.15)
 Allmenngjøring i elektro fra 1. mai

Allmenngjøring i elektro fra 1. mai


Deler av landsoverenskomsten for elektrofagene blir allmenngjort fra 1. mai 2015, heter det i vedtaket fra Tariffnemnda, som ble offentliggjort i dag. Avtalen omfatter rundt 17 000 arbeidstakere over hele landet. Offshore er unntatt.
Les også Tariffnemndas vedtak

(Arbeids- og sosialdepartementet, 12.03.15)
NHO Transport er positiv til allmenngjøring

NHO Transport er positiv til allmenngjøring


Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med sjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet om allmenngjøring. NHO Transport følger NLF i sitt høringssvar til departementet.

Se også: Styret er positive til allmenngjøring i gods og turbil (NHO Transport, 12.03.15)

(Conpot, 12.03.15)