Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Situasjonsbeskrivelse 2019
Publiseringsår:  2020
Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Privat og offentlig sektor
Publiseringsår:  2020
Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Integreringsbarometeret 2020
Publiseringsår:  2020
Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Europapolitisk analys
Publiseringsår:  2020
EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

Juridisk betenkning
Publiseringsår:  2020
SUA: Årsrapport 2019

SUA: Årsrapport 2019

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2020
Coordinating against work-related crime in Norway

Coordinating against work-related crime in Norway

Artikkel om den norske modellen mot a-krim 2014–2019
Publiseringsår:  2020