Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

St. meld. 22 (2018–2019)
Publiseringsår:  2019
Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

Felles årsrapport for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet. 2018
Publiseringsår:  2019
Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Revidert 5. februar 2019
Publiseringsår:  2019
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2019
Kriminelle i arbeidslivet

Kriminelle i arbeidslivet

NTAES-rapport
Publiseringsår:  2018
Immigration and Social Mobility

Immigration and Social Mobility

Publiseringsår:  2018
SSB-notat: Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

SSB-notat: Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

Innvandrerandeler i virksomheter
Publiseringsår:  2018