Skip to main content

Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen

Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen

Faktaflak fra Fafo

Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Hjemlevering av varer har vokst raskt innen budbransjen
de siste årene. Bransjen preges av stadige endringer,
oppstart og nedleggelser av virksomheter.

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter