Skip to main content
 

Innlegg: – Hvem leverer pakken din, og hvilke arbeidsforhold jobber de under?

21. november 2023

– Budbilbransjen har store utfordringer med lønns- og arbeidsvilkår. Kriminelle har stort handlingsrom, og bud risikerer egen helse og sikkerhet for å tjene nok penger, skriver Fafo-forskere Kristin Jesnes og Elin Svarstad.

På få år har antall aktører innen hjemlevering økt betraktelig. For å vinne andeler i markedet, legges det press på varens samlede pris, og derfor også på arbeidsvilkårene til de som leverer.

– Unge menn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i bransjen, og en betydelig andel er selvstendig næringsdrivende. Disse omfattes ikke av arbeidsmiljøloven og har derfor ikke de samme rettighetene til sykepenger eller feriepenger som ansatte. Det er heller ingen allmenngjort minstelønn i bransjen, og få bud er dekket av en tariffavtale, skriver Jesnes og Svarstad.

Til tross for at myndighetene de siste årene har satt inn ressurser og tiltak for å bedre vilkårene i bransjen, har ikke a-krimsenteret sett en forbedring fra 2019 til 2022. Det pekes på at det fremdeles er et stort handlingsrom for kriminelle aktører i bransjen.

For mer informasjon, les faktaflaket Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen (Jesnes og Svarstad, 20.11.23)

Nyhet