Skip to main content

Anskaffelsesrettslig "uten virkning"

Anskaffelsesrettslig "uten virkning"

Vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes "uten virkning"

Kristian Strømsnes

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk

Omtale: Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner årlig. Anskaffelsene er opphav til en rekke juridiske tvister som involverer jurister og advokater, og som håndteres både i og utenfor domstolene.

Når norske oppdragsgivere (som kommuner, staten, selskap eiet av disse o.l.) kjøper noe, må anskaffelsen som hovedregel settes ut på anbud, slik at alle private leverandører kan inngi tilbud på den. Dersom en oppdragsgiver derimot ikke setter anskaffelsen ut på anbud, foretar oppdragsgiveren en såkalt ulovlig direkte anskaffelse. Kontrakten skal da, på nærmere vilkår, kjennes «uten virkning», uten hensyn til kontraktspartenes vilje.

Regelen om «uten virkning» ble innført i norsk rett i 2012, gjennom implementeringen av EUs håndhevelsesdirektiv for offentlige anskaffelser.

Publikasjonsår: 2021Relaterte tema