Skip to main content
Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge

Les hele pressemeldingen: Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge


Etter dagens regelverk må ukrainere som ønsker å arbeide som buss- eller lastebilsjåfører i Norge, gjennomføre norsk grunnutdanning for å kunne utøve yrket sitt her i landet. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, sender Statens vegvesen nå et forslag på høring. Forslaget handler om å anerkjenne ukrainernes yrkessjåførutdanning fra hjemlandet i større grad.

Norske transportører som utfører arbeid i EU-land må sende inn utsendingserklæringer

Norske transportører som utfører arbeid i EU-land kan nå sende inn utsendingserklæringer i felleseuropeisk portal


Et nytt EU-direktiv stiller krav til at transportvirksomheter som sender arbeidstakere på arbeidsoppdrag i andre EU-land, blant annet må sende såkalte utsendingserklæringer før arbeidet utføres. Utsendingserklæringene må sendes i en felleseuropeisk portal.

Kraftig lønnsstigning for utenlandske lastebilsjåfører – Men fortsatt langt under norsk minstelønn

Les hele pressemeldingen: Kraftig lønnsstigning for utenlandske lastebilsjåfører – Men fortsatt langt under norsk minstelønn


I Yrkestrafikkforbundets ferske grenseundersøkelse kommer det frem at snittlønnen til utenlandske lastebilsjåfører har økt med 54 % på to år, fra 1450 til 2223 euro. Men fortsatt er det bare 1 av 5 som får norsk minstelønn når de kjører i Norge.

Menneskene på veien om lønn: – Man sitter med følelsen at man ikke er verdsatt

Menneskene på veien om lønn: – Man sitter med følelsen at man ikke er verdsatt


Yrkessjåfør Alice Skrede Tesdal mener at et oppgjør med lønn i transportnæringen ikke er noe som hvert enkelt firma kan ta alene. Hele næringen må opp, og da hjelper det lite med utenlandske aktører og sjåfører som kjører for absolutt minimum.

Kronikk: – Varebilbransjen er lovløs

Varebilbransjen er lovløs


A-krimsenteret gjennomførte i slutten av september en aksjon mot varebilene som leverer aviser for Schibsted. Resultatet er klare indikasjoner på arbeidslivskriminalitet, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel.

Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes, og forbundets forhandlingssjef Marius Træland, mener på tide å ansvarliggjøre transportkjøperne.

YTF protesterer mot EU-forslag om strengere buss-regulering

Uforsvarlig lange dager i buss: mindre sikkerhet, færre sjåfører!


Yrkestrafikkforbundet protesterer mot EUs forslag om strengere buss-regulering, og tilslutter seg europeisk aksjon.

A-krim gjorde «nedslående» funn. Schibsted tar selvkritikk og gjør endringer

Schibsted tar selvkritikk og gjør endringer etter storaksjon


A-krimsenteret stoppet nesten hundre biler med sjåfører som leverte aviser og varer for Schibsted Distribusjon Vest. Kontrollen viste klare indikasjoner på arbeidslivskriminalitet. Nå gjør Schibsted endringer, opplyser de i en pressemelding.

A-krim: Nedslåande resultat i varebilkontroll

Nedslåande resultat i varebilkontroll


Ein tverrfagleg varebilaksjon hos aktørar på Vestland som utførte oppdrag for Schibsted, avdekt mange brot på fleire felt.

– Heilskapsbiletet er heilt klart nedslåande, seier Ove Boga, leiar for A-krimsenteret i Vestland.

Klare indikasjoner på a-krim i budbilbransjen

– Klare indikasjoner på arbeidslivs­kriminalitet


Brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel er avslørt etter kontroll av budbiler gjennomførte a-krimsenteret i Vestland.

Reaksjoner på Statsbudsjettet 2024

  • Skuffende at det ikke er budsjettert med øremerkede midler til arbeidet mot sosial dumping i transportbransjen
  • Ønsket høyere bevilgning til Arbeidstilsynets arbeid mot a-krim
  • Budsjettforslaget svekker konkurransekraften til norske sjøfolk og norsk skipsfart.

Ovennevnte er eksempler på reaksjoner på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Les utdrag av sakene nedenfor.

Desperate utenlandske trailersjåfører sultestreiker i Tyskland

Desperate utenlandske trailersjåfører sultestreiker i Tyskland


Utenlandske lastebilsjåfører som frakter varer rundt i Europa har iverksatt en sultestreik i Tyskland som en del av en 10 uker lang arbeidsstans, og beskriver sultestreiken som sitt «siste håp» for å trekke oppmerksomhet til den utnyttelsen de er utsatt for.

Strammar grepet mot livsfarlege vogntog

Strammar grepet mot livsfarlege vogntog


Usikra last. Lause stroppar. Slitne bremseskiver. Eit nytt forslag går etter selskapa, ikkje berre sjåførane.