Skip to main content
Regjeringen trege i kampen mot lovløse tilstander i transport

Arbeidslivskriminalitet: Regjeringens kamp mot de «lovløse tilstandene» får kritikk


Arbeidsplassene til varebilsjåførene til seriøse aktører, undergraves av useriøse takket være manglende regulering av varebilbransjen. Det går for sakte med oppryddingen i transportbransjen, mener Fagforbundet Post Midt-Norge.

5500 verksemder fekk besøk av skattepatruljen frå Skatteetaten

Pressemelding: 5500 verksemder fekk besøk av skattepatruljen frå Skatteetaten


Den mobile rettleiings- og kontrolleininga i Skatteetaten har dei to siste åra besøkt verksemder over heile landet. Skattepatruljen er eitt av tiltaka for å motarbeide a-krim og annan skattekriminalitet, og kontrollerer i hovudsak verksemder innan bygg- og anlegg, servering, frisør, bilpleie, transport og fisk.

Klarer ikke rekruttere mange nok unge bussjåfører. Lav lønn og dårlige arbeidsvilkår får skylden

Olav (71) har jobben «ingen» vil ha: – Lønnen er ganske lav


– Det er generelt vanskelig å få rekruttert bussjåfører. Men det er ikke bare et norsk problem, det er også et globalt problem. Nå som den norske kronen er svak, er det færre utenlandske bussjåfører som kommer til Norge for å jobbe, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

De første kabotasjegebyrene ble ilagt i Finnmark

De første kabotasjegebyrene ble ilagt i Finnmark


Fra 1. mars fikk Statens vegvesen mulighet til å ilegge gebyrer til foretaket for ulovlig kabotasje. De første kabotasjegebyrene ble ilagt i Finnmark.

PostNords tiltak mot useriøsitet

Slik fikk PostNord kontroll på useriøse varebil­sjåfører


Særlig under pandemien økte antall useriøse underleverandører på varebil. To år senere har tiltakene PostNord innførte gitt tydelige resultater.

Strengere kabotasjeregler: – Kan holde tilbake kjøretøyet

Strengere kabotasjeregler: – Kan holde tilbake kjøretøyet


Det er nå klart at kontrollmyndighetene har mulighet til å holde et kjøretøy tilbake for å sikre betaling i de tilfellene der gebyret som ilegges er på 5000 kroner eller mer.

Nytt virkemiddel mot brudd på kabotasjeregler

Nå kan det gis overtredelsesgebyr til transportforetak som bryter reglene om godstransportkabotasje


Etter 1. mars kan Statens vegvesen ilegge overtredelsesgebyr på stedet ved brudd på regler om blant annet godstransportkabotasje.

Ukrainske Iuliia har ikke lov til å kjøre buss i Norge

Ukrainske Iuliia har ikke lov til å kjøre buss i Norge


Iuliia Bondar er bussjåfør, men kravet om å bo fire år i Norge hindrer henne i å jobbe. Nå vil regjeringen endre loven.

Mer informasjon om nye kabotasjeregler

Mer informasjon om nye kabotasjeregler


I et eget brev til NHO Transport, har Samferdselsdepartementet klargjort at de nye reglene for kabotasje på turbussiden skal håndheves av politiet og Statens vegvesen. Det vil ikke åpnes for dispensasjon fra de nye reglene.

Transportbransjen er fortsatt full av useriøse arbeidsgivere: – Det haster med tiltak

Transportbransjen er fortsatt full av useriøse arbeidsgivere: – Det haster med tiltak


Regjeringen lovet å få bukt med sosial dumping. Fagforbundet Post og finans mener regjeringen burde skru opp tempoet med tanke på nasjonale tiltak. Forbundet vil ha på plass et register over alle bedrifter som driver transport av pakker og gods mot betaling.

Busser blir innstilt på grunn av sjåførmangel i Tromsø

Mangler bussjåfører i hele landet: Tromsø-selskap vurderer å tilby skikurs for å få flere sjåfører


Busselskap har store utfordringer med å skaffe nok sjåfører. I Tromsø opplever de at også de utenlandske arbeidstakerne har mistet interessen.

Muliggjør rekruttering av ukrainske flyktninger til bussjåføryrket

Regjeringen muliggjør rekruttering av ukrainske flyktninger til bussjåføryrket


19. desember sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet et forslag på høring om unntak fra botidskravet ved utstedelse av kjøreseddel for ukrainske bussjåfører i Norge.