Fafo Østforum, 24.11.20

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen. Da Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet fikk vi noen svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen. Opptaket ser du på Fafos youtube-kanal Fafo-tv.

Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen innledet på engelsk. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke. Les mer på webinarets nettside

 

joost korte
Joost Korte, Director-General, The European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

vegard einan peggy hessen folsvik LO 2stian sigurdsen2amo

Fra venstre: statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik, direktør Stian Sigurdsen fra Virke og Fafo Østforums Anne Mette Ødegård, som ledet webinare.


Relaterte tema

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie