NHO, 28.10.20

EUs minstelønnsforslag: NHO vil arbeide målrettet for at det ikke vedtas et regelverk som griper inn i den norske modellen for lønnsfastsettelse

– Det er fint at EU gjør det klart at Norge og andre land som bruker tariffavtaler for å fastsette lønnsnivået ikke skal bli tvunget til å innføre en lovbestemt minstelønn, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Men til tross for mange gode elementer inneholder direktivforslaget fra EU noen regler som kan være uheldige.

NHO peker blant annet på:

 • Ved at man velger å fremme dette som et direktiv betyr det at tvister om forståelsen av innholdet vil kunne havne i domstolen og dermed løftes det ut av de nasjonale partenes kontroll.
 • Ifølge forslaget er det et mål at alle medlemsland skal ha en tariffavtaledekning på 70% av arbeidstakerne. Hvis det ikke oppnås, skal myndighetene sørge for et regelverk med en tilhørende handlingsplan for å nå grensen på 70%. Dette er et inngrep i partenes autonomi som vi finner svært uheldige.

– Vi vil arbeide målrettet, både på egen hånd og i samarbeid med norsk fagbevegelse og myndigheter og gjennom våre europeiske organisasjoner, for at det regelverket som til slutt blir vedtatt ikke vil gripe inn i den norske modellen for lønnsfastsettelse, avslutter Melsom.

Les hele saken: EU med direktivforslag om minstelønn (NHO, 28.10.20)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie