LO-advokatene, 30.10.20

LO-advokatene: EUs minstelønnsforslag er langt bedre enn fryktet

– Vårt umiddelbare inntrykk av direktivutkastet er at det på flere punkter er langt bedre enn fryktet, skriver LO-advoktene. Stikkord for noen av punktene er: Norges system videreføres, partenes rolle i lønnsdannelsen skal styrkes, allmenngjøringsloven og Tariffnemdas vedtak omfattes ikke, offentlig innkjøp må – jfr direktiv om offentlige anskaffelser – følge landsomfattende avtaler.

Utdrag fra LO-avokatenes foreløpige vurdering:

To-sporet system – Norges system videreføres. Direktivet respekterer det tariffautonomien og partenes rolle i lønnsfastsettelse.

Partenes rolle i lønnsdannelsen skal styrkes. I medlemsland der tariffavtaledekningen er lavere enn 70 prosent, skal det legges til rette for bedrede forhold for kollektive forhandlinger. I Norge er tariffavtaledekningen ca. 70 prosent, men lavere i privat sektor, særlig i deler av servicenæringen. For å få opp tariffavtaledekningen, er en første forutsetning selvsagt å øke organisasjonsgraden.

Tariffnemndas vedtak omfattes ikke av lovfestet minstelønn. Vår foreløpige vurdering er at allmenngjøringsloven og Tariffnemndas vedtak ikke omfattes.

Offentlige innkjøp må følge landsomfattende avtaler. Direktivet kan altså støtte opp under forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

EØS relevant? Det er foreløpig ikke helt avklart om direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen.

Kan EU vedta et direktiv om lønn? Ifølge traktaten (Traktaten om Den europeiske unions virkemåte) artikkel 153 har ikke EU kompetanse til å vedta direktiver om «pay». Begrunnelsen for at Kommisjonen til tross for dette mener det er grunnlag for å vedta et slikt direktiv, er at det ikke direkte regulerer nivået på lønnen.

Les hele saken: Direktiv om europeisk minstelønn –foreløpig vurdering (LO-advokatene, 30.10.20)

 


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie